כפיית טיפול רפואי

שו"תקטגוריה: כלליכפיית טיפול רפואי
חן שאל לפני 2 שנים

שלום הרב,
הרב כותב בכ"מ, שעניין "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני", אינו עניין מיסטי, כפי שמקובל לפרש בדברי הרמב"ם. אלא הבנה, שכפייתו תביאהו לתת את הגט מרצונו, כיוון שכאדם ירא שמים, כשמבין שהתנגדותו לא תועיל ואשתו תגורש ע"כ, מתגלה רצונו האמיתי שהיה מוכחש ועטוף באיצטלה של תיאוריות כוזבות.
שאלתי, האם לדעת הרב, ניתן להבין כך את הוראת חוק סכויות החולה (סעיף 15(2)): "בנסיבות בהן נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול רפואי, שיש לתיתו בנסיבות הענין בהקדם, רשאי מטפל לתת את הטיפול הרפואי אף בניגוד לרצון המטופל אם ועדת האתיקה, לאחר ששמעה את המטופל, אישרה את מתן הטיפול
ובלבד ששוכנעה כי נתקיימו כל אלה.. ג) קיים יסוד סביר להניח שלאחר מתן הטיפול הרפואי יתן המטופל את הסכמתו למפרע."
האם גם כאן ניתן להבין, שהכפייה מגלה את רצונו האמתי, שכל אדם מן היישוב ככל הנראה מעוניין לשמור על חייו, רק לעיתים רצו זה עטוף באיצטלה של תיאורייה כוזבת?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

איני משפטן אבל זה נשמע לי סביר לגמרי.
אגב, לפני כמה זמן ראיתי שיש כמה פוסקים (דומני שהוזכר שם מהרי"ק למשל) שכתבו להדיא כדבריי.

זבולון הגיב לפני 2 שנים

החוק נזקק לטענה אמפירית שניתנת להפרכה סטטיסטית (אם נניח ש"יסוד סביר" הוא 15% אז נצפה ש15% מהמטופלים יתנו הסכמה למפרע. ואחרת הוועדה תצטרך להיות נוקשה יותר בהיתרי הטיפול). זאת כוונתך גם אתה או שאפילו אם כל המטופלים יעמדו על דעתם עדיין יש מקום לאמוד את דעתם האמיתית ולסבור שהם לא אומרים לנו את האמת הנוכחית (שהם שמחים שנתנו להם טיפול) מטעמים אנושיים שונים. בגט לא שמעתי שצריכים לחכות תקופה עד שהבעל (או אחוז מסוים מכלל הבעלים) יודה בבושת פנים שרצונו האמיתי היה להסכים לגט.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

שאלת אותי? לדעתי דעה לא מודעת אינה נחשבת.

זבולון הגיב לפני 2 שנים

לא בטוח שהבנתי. הדעה תמיד מודעת לבעליה אבל לא תמיד לסובבים. החוק מאפשר לוועדה לעשות אומדן פסיכולוגי (האם יתחרט) אבל אומדן כזה שניתן לתיקוף סטטיסטי בדיעבד. ואם גם לאחר זמן כל המטופלים יתעקשו שהעדיפו למות אז מעתה והלאה יחדלו מלטפל. בהלכה של כופין אותו יש אומדן פסיכולוגי (האם כשאומר רוצה אני הוא 'באמת' רוצה) שלא עומד לשום מבחן. האם ההבדל הזה נכון?

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 שנים

על טיפולים בכפיה ביהודים בניגוד לרצונם אך לטובת האנושות הקפיד הדוקטור המהולל הידוע.

התורה נתנה רשות לרופא לרפא. רשות בלבד.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

1. הדעה לא תמיד מודעת לבעליה. לפחות לא בזמן אמיתי.
2. אני לא בטוח שגם בחוק מישהו טורח לעשות תיקוף סטטיסטי.
3. בהלכה גם אפשר לנסות לעשות תיקוף כזה (לשאול אנשים אחרי שכפו אותם לתת גט האם ניחא להו בהכי). אבל אני מניח שאף אחד לא עשה את זה גם כאן.

יוסף הגיב לפני 2 שנים

אפשר בבקשה הפנייה למקום בו הרב מסביר בפירוט את דין כופין עד שיאמר רוצה אני? אם יש כמובן

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

למשל כאן: https://mikyab.net/posts/61377#_ftnref4

השאר תגובה

Back to top button