כפירה

muli שאל לפני 3 שנים

מי מוגדר ככופר? מי שחשב X ובסופו של דבר התברר שטעה, לכאורה אין מה לתבוע ממנו. אלא מה, מי שמבין ומתכוון לכפור, אטו בשופטני עסקינן?! 

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים
  1. מי שלא עשה את המאמץ הראוי.
  2. 2. מי אמר שכופר הוא גינוי? זה תיאור. כמו שאמר ר’ חיים: נעביך אפיקוירס איז הוך אפיקוירס (מקווה שהיידיש נכונה).
  3. האומר מאי אהני לן רבנן.
  4. מי שפועל ומגבש עמדות מחמת יצרו.
muli הגיב לפני 3 שנים

כופר נענש, לכן שאלתי היתה מדוע הוא נענש. לכן גם אם זה תואר ולא גינוי, זה לא פותר את הבעיה.
האומר מאי אהני לן רבנן זה רק דוגמא לדעה כפירתית.
את 1 לא הבנתי, לקראת מה הוא אמור להתאמץ? לקראת מה ששכנו בספסל חושב?!

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

איפה נענש הכופר?

הוא אמור להתאמץ לברר את האמת.

muli הגיב לפני 3 שנים

אם יש מצווה להאמין, ממילא זה שאינו מאמין/כופר נענש. את היג עיקרים רמב”ם כתב גם ביד החזקה,(אנקדוטה: באחד השיעורים של ר’ משה שפירא הוא נשאל מדוע הרמב”ם לא כתב את יג עיקריו ביד החזקה אם הוא אחז שהם כאלו עיקריים. והוא ענה לו בעוקצנותו שזו שאלה טובה וכנראה שבגללה הרמבם בסוף כן הכניס את זה ליד…) אינני זוכר כעת איפה ואם זה בנוסח של ציווי. מה שכן לפני כעת זה דבריו בתחילת יסוה”ת ש”ידיעת הדבר הזה(שיש מצוי והוא הממציא וכו’) מצות עשה וכו’

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

ראשית, המצווה להאמין היא בעצמה דבר תימה, וכבר היכוהו על קודקודו בזה, ונאמרו בזה כמה תירוצים. לכן אין להביא מכאן ראיה לכלום. להיפך, הקושיות הללו מראות שלא שייך לצוות על אמונה וממילא גם לא שייך לענוש את מי שלא מאמין.
משל לדבר, מי שלא הביא בן או בת נענש על ביטול עשה דפרייה ורבייה? ודאי שלא. אמנם אם לא עשה את ההשתדלות הוא נענש. הוא הדין במצוות האמונה (גם על הצד שיש מצווה כזאת).
למיטב זיכרוני, י”ג עיקרים לא ממש כתובים בספר היד. חלק מהם מופיע בצורה זו או אחרת בהל’ יסודי התורה, ועוד קצת בהל’ תשובה.

muli הגיב לפני 3 שנים

הל’ תשובה ג ו: “אלו שאין להם חלק לעוה”ב, אלא נכרתין ואובדין ונידונין על גודל רשעותם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים: המינין והאפיקורסים והכופרים בתורה והכופרים בתחית המתים והכופרים בביאת הגואל…” בה”ז וח כולל חמשה במינים, שלושה באפיקורסים ושלושה בכופרים בתורה (הכל לפי הסדר שבעיקרים) ביחד עם הכופר בתורה ובתחית המתים הרי יג

Back to top button