כשפים וקסמים

שו”תקטגוריה: הלכהכשפים וקסמים
BookerDewitt שאל לפני 5 שנים

שלום הרב, 
מה גדר איסורי הכישוף, הקסמים ודומיהם? שמעתי שחלק מהראשונים מפרשים שאין בזה ממש והכל להטוטים אבל אז לא ברור למה זה אסור. ומה בקשר לשדים וכל ההלכות של זוגות בפסחים?
האם יש בעיה לצפות/לעשות קסמים בקלפים או דברים של אומני חושים כמו ליאור סושרד ודומיו?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

הראשונים חלוקים האם יש בכל אלו ממש אלא שאסורים (האיסור הוא להיזקק לכוחות של הסיטרא אחרא), או שאין בהם ממש והאיסור הוא להיות טיפש (זו שיטת הרמב”ם). האריך בכל זה מאד בתשובת וישב הים לר’ יעקב הלל (ראש ישיבת נהר שלום המקובלים בירושלים), ע”ש באורך.
הפוסקים כתבו שכשהקוסם אומר לך בפירוש שאלו רק להטוטים לית לן בה. ונראה פשוט כך מסברא.
לגבי זוגות ושדים, מי שלא חושש נראה לי שיש לו על מה שיסמוך (הרמב”ם בעיקר). ובאמת אם אתה חושב שאין בזה ממש אז אולי אף איסור יש בחשש לכל זה.

BookerDewitt הגיב לפני 5 שנים

זה לא מוזר לצוות על טיפשות? איפה מצאנו דברים דומים בתורה? ולמה כל לאוו מנוי בפני עצמו? זה נראה דחוק. איפה אני מוצא את תשובת וישב הים

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

או בספריה או במאגר.
הציווי על טיפשות הוא להדיא ברמב”ם בדין תמים תהיה עם ה’ אלוקיך והמסתעף. ואכן יש מידה של דוחק בכך שיש ציוויים חלוקים על זהירות מסוגי טיפשות שונים.

ישי הגיב לפני 5 שנים

על כרחך שלא מדובר על טיפשות ממש אלא על ‘טיפשות’ שהיא מושג הלכתי, וכמו שאין איסור על רצח אלא רק על ‘רצח’.

ברוך דוד הגיב לפני 2 שנים

ראה כאן.
https://www.tabletmag.com/sections/belief/articles/daf-yomi-54
ובאמת צריך עיון איך למשל אמר רב פפא (פ’ ערבי פסחים) שדיבר עמו “יוסף שידא” וכיוצא בזה הרבה בתלמוד, האם היה HALLUCINATION??? ובכלל איה הגבול בין כישוף וניחוש לאותן הדברים שחששו בזמן התלמוד כמו זוגות וכיוצא, ועיין לרשב”א בספר מנחת קנאות שטרח גם כן בזה.

השאר תגובה

Back to top button