לא תעמוד על דם רעך

שו”תקטגוריה: עיון תלמודילא תעמוד על דם רעך
ש' שאל לפני 5 שנים

שלום הרב האם אפשר ללמוד שפסוק זה מלמד שהאיסור לא לעמוד הוא גם על גוים משום שאם הוא היה רק על ישראל אז היה צריך לכתוב ” לא תעמוד על דם אחיך” כמו שהשבת אבידה שהגמ לומדת שלגוי אין מצווה להחזיר אלא רק על גוי

 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 5 שנים

על פי חז”ל והפוסקים האיסור לא קיים לגבי גויים (חובות בין אדם לחברו קיימות רק כלפי עושה מעשה עמך). אמנם יש מקום לפרש שהם דיברו על הגויים של פעם שהיו עובדי ע”ז ורובם נהגו בצורה מאד לא אנושית, וכיום כל זה השתנה. כך אני חושב (וכך גם המאירי). הוא הדין יש לדון לגבי גר תושב, ובפשטות לפי הרבה דעות חיובי בין אדם לחברו קיימים גם לגביו. על פי חז”ל, רעך הוא ביטוי לישראל בלבד כמו אחיך.

יוסף הגיב לפני 5 שנים

על פי החילוק החד של הרב בין מוסר לתורה. ניתן להשאיר את ההלכה על כנה ולטעון שהיא עוסקת ברובד הדתי בלבד, לא? לכאורה אתה מניח כאן הלימה כלשהי בין המישורים.

השאר תגובה

Back to top button