לגבי תורת השינוי ההלכתי שלך ושיטת הרמב"ם לגבי השתנות טריפות

שו”תקטגוריה: הלכהלגבי תורת השינוי ההלכתי שלך ושיטת הרמב"ם לגבי השתנות טריפות
אורן שאל לפני 3 שבועות

שלום הרב,
הרמב”ם בהלכות שחיטה כותב כך:

יב  ואין להוסיף על טריפות אלו, כלל:  שכל שיארע לבהמה או לחיה או לעוף חוץ מאלו שמנו חכמי הדורות הראשונים, והסכימו עליהן בתי דיני ישראל–אפשר שתחיה.  ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה, שאין סופה לחיות.  [יג] וכן אלו שמנו ואמרו שהן טריפה–אף על פי שייראה בדרכי הרפואה שבידינו שמקצתן אינן ממיתין, ואפשר שתחיה מהן:  אין לך אלא מה שמנו חכמים, שנאמר “על פי התורה אשר יורוך” (דברים יז,יא).

איך זה מסתדר עם תורת השינוי ההלכתי שהצגת בסדרת השיעורים האחרונה על חדשנות שמרנות ומסורת? או שאולי לשיטתך הרמב”ם היה שמרן פשטי?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

כבר עמדו על כך רבים (ר”מ פיינשטיין והרב רבינוביץ ועוד). יש שהבינו בדבריו שהמסורת אומרת שהקריטריון שטריפה לא חיה אינו סיבה אלא סימן. לולא המסורת אני באמת לא הייתי מקבל זאת. אגב, בטריפות אדם הרמב”ם כותב הפוך, וגם על כך כבר עמדו. בכל אופן, מטריפות אדם אתה רואה שהוא כן שמרן מדרשי, וממילא בטריפות בהמה זו כנראה מסורת (סימן ולא סיבה).

השאר תגובה