להדר ובל תוסיף

שו"תקטגוריה: הלכהלהדר ובל תוסיף
קובי שאל לפני 2 שנים

בס"ד
שלום הרב,
רציתי לשאול מהי הסברא ב"להדר", למשל רואים בגמ' בחנוכה את שיטת מהדרין והמדרין מן המדרין (בין אם זה שתי דרגות בל"ת או לאו).
לכאורה נ"ל שזה מגיע מדין זה אלי ואנהו. אבל אם כך, עכ"פ היכן עוד מצינו תוספת מעשה ממש כחלק המצווה. לכאורה מצוי לומר על כך שזה בל תוסיף לא?
למשל יהדר ויוסיף עוד כנף ציצית. או 5 פרשיות. וזה בל"ת.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

נר חנוכה הוא דין דרבנן ואין בל תוסיף בזה. מעבר לזה, ההידור הוא חלק מתקנת הדלקת הנר ולכן בכלל זה לא שייך לבל תוסיף. גם מחמת שמה שחכמים מתקנים אין בו בל תוסיף גם לגבי דין דאורייתא, וגם מחמת שכאן זהו חלק מהתקנה דרבנן עצמה.
יתר על כן, דומני שכבר כתבתי כאן בעבר שההידור בחנוכה אינו מדין "זה אלי ואנווהו", שהרי מהדרים יותר משליש במצווה. זהו הידור מעיקר הדין, זכר להידור שהתאפשר לנו על ידי הנס (להדליק בשמן טהור, אף שטומאה הותרה בציבור). הסברתי שבעצם יש חובה להדר, אלא שאי אפשר היה להכניסה כחובה ממש כי אז לא היו עושים זאת כהידור.

קובי הגיב לפני 2 שנים

ודאי שזה דרבנן, אבל היכן עוד מצינו רעיון שכל ההידור זה כמעין דרך חדשה במצווה (אם אתה תופס את ההידור כחלק מהתקנה ממש). בד"כ להדר זה לעשות אותו דבר רק ביותר כבוד. כמו בסוכות. וידוע דכל דדרבנן תיקנו כעין דאו'.

ההבנה שזה ממש חלק מהתקנה קשה למשל לשיטות בכיוון ההדלקה או אם שכח אם ברך על ההדלקה לאחר שהדליק את הראשון במחלוקת הפוסקים. כפי החקירה שתולים זה בזה.

ד"א מצאתי לאחר דבריך את מה שכתבת בגוגל:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

ראה בטור 430 שיעלה עוד מעט.

השאר תגובה

Back to top button