להעביר מוצר בכשרות שאיני סומך עליה

שו"תלהעביר מוצר בכשרות שאיני סומך עליה
יום טוב שאל לפני 2 שנים

הזדמן לידי מוצר בשרי עם כשרות שמקובל בחוג שלי לא לסמוך עליה כלל ויש קלא דלא פסיק שאמנם נהלי ההשגחה הם בסדר אבל הביצוע בפועל לוקה מאד בחסר עד שסומרות שערות ראש למשמע הדברים ואפילו אם עשרה אחוז מהדברים נכונים זה השם ישמור. האם יש לפני עיוור בנתינה לרעהו. אבהיר שאין ביני לבין רעי מחלוקת הלכתית אלא רק מחלוקת במציאות ע"פ אומדנות שונות מה מתחולל שם. ולפי השמועות שאני מחזיק בהן כאמת אסור לכל ישראל לאכול שם. אבל רעי מחזיק בשמועות אחרות במציאות וחושב שכן מותר. האם יש לפני עיוור במחלוקת במציאות אני סבור חתיכה זו הגיעה מחזיר וחברי סבור הגיעה מפרה האם מותר לי להגיש לו ולהודיעו דעתי הידועה לו שזה מחזיר. תודה רבה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

שאלה מעניינת מאד. אם המחלוקת הייתה בהלכה, זוהי הגמרא בסוכה י ע"ב והריטב"א שם, כפי שהארכתי בכמה מקומות. אבל כאן המחלוקת היא במציאות ולא בהלכה, ויש מקום להחמיר ולא להתיר זאת. אני נוטה לחשוב שאסור לך להכשיל את חברך. רק בדוק האם אכן דעתך מוצקה ומבוססת על מידע אמין. סיפורים מסמרי שיער יש על כל השגחה. תלוי את מי אתה שואל ובאיזה חוג אתה מסתובב.

השאר תגובה

Back to top button