לוגיקה

שו”תקטגוריה: כללילוגיקה
יוני שאל לפני 2 חודשים

אם נבחר באופן רנדומלי אחת מן התשובות דלהלן מה הסכוי שנצדק?
1)0%
2)25%
3)25%
4)50%

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים
שולי הגיב לפני 2 חודשים

אחר השעשוע קול דממה דקה ועל כן הנני מאויל ומאומץ מרפיון וחיל אנסה לפרש. ומהו שנאמר “ועל ברכיים תשעשעו” להודיעך שיש שעשוע גם בבורכא ובנונסנס.

מלכתחילה השאלה לא מוגדרת. בחרנו תשובה פלונית, איך בודקים האם היא נכונה או לא? אי אפשר לבדוק כי אין שום תוכן ספציפי לשאלה. לכן אין שאלה. וממילא אין תשובה. ונלך נאכל בשמחה לחמנו.

אבל הבה נניח שהשאלה הייתה “אילו מן התשובות הבאות מנפקות תוצאה עקבית”. כלומר כל אחת מהתשובות רשאית לקבל את התואר “תשובה נכונה” אם היא רק עונה לתנאי החלש של עקביות. ובכן, מה היא עקביות? התשובה 0 אחוז היא לא עקבית למשל. מדוע? כי הסיכוי לקבל את התשובה 0 אחוז בבחירה רנדומית הוא שליש. אנו מחפשים תשובה כזאת שהיא זהה לסיכוי של עצמה (נקודת שבת של פונקציית הסיכוי לקבל תשובה). אבל אין כזאת. כי ישנן שלוש תשובות אפשריות: אפס, רבע, חצי. והסיכוי לקבל אותן בהתאמה הוא שליש, חצי, רבע. לכן גם במובן הזה אף תשובה אינה נכונה.

וצור ישראל יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות לחולל איילות מגרוטאות ותחזינה עינינו בבניין אפיריון ויחדל צער היריון ומן היאור יעלו שבע פרות בריאות. אכי”ר.

שולי הגיב לפני 2 חודשים

צ”ל הסיכוי לקבל אותן רבע חצי רבע

מיכי הגיב לפני 2 חודשים

אתה מניח שהשאלה היא מה הסיכוי שאבחר את התשובה 25%. אבל אפשר לפרש מה הסיכוי שאבחר את התשובה ב. ואז ב וג’ נכונות. וגם ד נכונה חלקית (לפי פרשנותך).

שולי הגיב לפני 2 חודשים

אמת. והטענה שהשאלה לא מוגדרת בכלל ועקביות היא לא תנאי מספיק ל”לצדוק” היא נכונה?

ומ”מ גם לפרשנות הזאת יוצא שאין תשובה: מה הסיכוי שאבחר את התשובה ב. ואז ב’ וג’ נכונות וד’ לא נכונה. ולכן הסיכוי לבחור תשובה נכונה הוא חצי. ולכן תשובה ד נכונה ותשובות ב,ג לא נכונות. ולכן הסיכוי לבחור תשובה נכונה הוא רבע. ולכן ב,ג נכונות וד’ לא נכונה. וכו’. נמצא שאין אף תשובה עקבית.

אבל יש לומר שאם מפרשים מה הסיכוי לבחור אינדקס (ולא את הערך) אז יש תשובה בשופי לשאלה ואפשר להגיד שהתשובה היא אך ורק ב, או להגיד שהתשובה היא אך ורק ג. זה אמנם לא הגיוני שב’ היא תשובה וג’ לא, כי הערכים שבהן זהים, אבל כיון שהתשובה מוגדרת לפי האינדקס ואנחנו מחפשים אך ורק עקביות אז יש שתי אפשרויות תקפות (כמו אנטי פרדוכס) – או להניח שב’ היא הנכונה בלבד או להניח שג’ היא הנכונה בלבד.

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 חודשים

מה הסיכוי שמסלסלה עם הרבה פתקים, תיקח פתק בלי לראות, ובפתק יהיה כתוב את התשובה לשאלה הזו.

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 חודשים

מה הסיכוי שמתוך כ-4000 דתות (ויותר התסעפויות), תיוולד למשפחה בלי לבחור איזו, והמשפחה תהיה עם דת שיודעת את הסיכוי הנכון לכך שהיא הדת הנכונה.

השאר תגובה