לו הייתי נולד במקום אחר?

שו”תקטגוריה: אמונהלו הייתי נולד במקום אחר?
ש' שאל לפני 5 שנים

תוכן הפנייה: חשבתי לאחרונה והגעתי למסקנה שלו הייתי נולד 5 קילומטר צפונה סביר להניח (סטטיסטית באופן מובהק) כי הייתי מוסלמי. ואם במרחק כמה קילומטרים נוספים אז הייתי היום נוצרי. והייתי סובר שהדת הנכונה ביותר היא הדת שלה נולדתי והייתי מאמין בה ושהיהודים טועים. וכל הטיעונים שנשמעים בעד היהדות כמו תורה בפני רבים וכו היו מקבלים תשובות שמספקות את הדעת והספרים שנתבו ע”י יהודים חכמים מאוד כמו ריה”ל והרמבם היו מוחלפים בספרים של נוצרים חכמים מאוד כי הייתי נולד למציאות אחרת. וכיום מכיוון שחייתי לתוך מציאות יהודית אני כנראה יאמין שהדתות האחרות הם חלשות ושהיהדות היא הנכונה שבדתות. האם אין דבר זה (שהאמונה של בני האדם היא תוצאה ישירה ומובהקת ברוב מוחלט של המקרים לקאורדינאטת הבית שבו הוא נולד) בעייתי לדעת הרב?

1 Answers
Back to top button