לך דומיה תהלה

שו”תקטגוריה: אמונהלך דומיה תהלה
אלישע שאל לפני 3 שנים

שלום הרב מיכאל שליט”א
כבר כמה שנים מנקרת בי שאלה סביב עניין ההודיה לה’.
לא זכור לי שביקשתי להיברא, ואם אלוהים החליט ליצור אותי בעולם, ועוד כאדם בעל תודעה – לכאורה עליו לספק לי את מיטב התנאים. סליחה שאני חצוף. אם הורים מולידים ילד ולא משקיעים בו את מירב מאמציהם כדי שחייו יהיו טובים, הם לא בסדר. ולכאורה צריך גם לומר שלא מוסרי שילד יודה להוריו שבחלק מהשנים השקיעו בו לרוב, ובחלק מהשנים זנחו אותו, עמדו מנגד כשנטבחו ששה מיליון מאיבריו.
ואף ש”בכל צרתם לו צר”, ובשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת קלני מראשי וכו’, עדיין קשה לי להודות לו, שהרי מקובל בידינו שהוא “בעל הכוחות כולם” וביכולתו למנוע ממני וממנו את הצער להיטיב לי ולהושיענו מידי הצוררים ימ”ש, ובחר שלא לעשות זאת.
אם אדם סובל בעולם, משום שאלוהים נתן לו בחירה חופשית להזיק לעצמו, או אִפשר לכוחות הטבע לגרום לו לחלות בסרטן או אִפשר לנאצים לשחוט את כל משפחתו, או אִפשר לו לתפוס את המציאות באופן לא נכון, שיצער אותו, זהו עוול לכאורה.
חז”ל מלמדים שאלוהים הוא מעבר לטוב ולרוע, “לית מחשבא תפיסא בך כלל”, ו”כל הגדרה באלוהות היא אלילות רוחנית” כלשון הראי”ה. ומכאן אני מסיק שאנו אומרים “טוב ה’ לכל” רק כמשל, תואר חיובי שאנו מעדיפים לומר על פני תארים אחרים, שהם גנוּת ושקריים עוד יותר. וכפי שכבר כתבו הרמב”ם והכוזרי.
האם צריך להבין מכאן שעניין ההודאה לה’ הוא כמו תפילה – כשם שתפילה באה להשפיע עלינו, ואינה נוגעת לאלוהים עצמו, כך ההודיה לו, שיש בה איזה כשל לוגי, אינה נוגעת לאלוהים עצמו, שזה מגוחך להודות לו מאחר והוא גם מקור הרוע בעולם, אלא יש להודות לו רק כי זה עושה אותנו טובים יותר?
ואולי זה פשר האמירות בסגנון “אילו פינו מלא שירה כיום – אין אנחנו מספיקים להודות”, כי לא שייך להודות. ולכן דווקא דומיה היא לך תהלה. מרגיש לי מאוד לא דתי לחשוב כך, אבל בינתיים הדברים נראים לי הגיוניים. הרב יוכל להסביר לי במה אני טועה?
בתודה מראש וחג אורים שמח!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

שלום.
אתה מניח כאן כמה הנחות שאיני מסכים להן. אני חושב שהקב”ה כן עשה את המיטב לטובתנו. הרוע בעולם (כולל הדוגמאות שהבאת) מחלוק לשניים: הרוע האנושי לא הוא עשה, והרוע הטבעי הוא תוצאה בלתי נמנעת. חפש כאן באתר, וביתר פיורט בטרילוגיה שלי בספר השני.
מעבר לזה, יש חובת הכרת הטוב מעצם םזה שבאנו ממנו. זו הכרת טובה פילוסופית, מעבר להכרת הטובה המוסרית שתלויה ביחסו אלינו. ראה מאמרי על הכרת הטוב (ובסוף הספר הראשון בטרילוגיה).
תארים שליליים הם המצאה חסרת בסיס. לא הייתי בונה עליהם כלום. אשאני אומר שהקב”ה טוב כוונתי לומר שהוא טוב. 

אלישע הגיב לפני 3 שנים

תודה.
לא כ”כ הבנתי אבל גם לא קראתי הטרילוגיה, אך עד אשר אקראנה, “הרוע הטבעי הוא תוצאה בלתי נמנעת” הגיוני לומר את צירוף המילים “בלתי נמנע” ביחס לאלוהים? האם נמנע ממנו משהו? הוא מוגבל?
כשלייבניץ אמר שהעולם הזה הוא הטוב שבעולמות האפשריים, הוא הגביל את האלוהים, שאינו יכול לברוא עולם טוב יותר. האם אתה מסכים עם לייבניץ שהאלוהים מוגבל?
ולגבי הרוע האנושי, הלא אלוהים הוא זה שברא את יצר לב האדם הרע מנעוריו.
ואיך אודה לו על חיי הפרטיים הטובים, כאשר סביבי יש סבל ורוע?

ולגבי התארים השליליים, מדוע הם המצאה חסרת בסיס ואילו הקביעה שאלוהים הוא טוב זו לא המצאה חסרת בסיס? כי הקביעה שאלוהים הוא טוב נכתבה בתורה? דברים רבים בתורה אינם כפשוטם, בתורה גם כתוב שהוא התעצב אל לבו וחרה אפו – גם זה כפשוטו?
התארים השליליים הם מסקנה הרבה יותר הגיונית מאשר הקביעה שה’ יתברך הוא טוב.

בס”ד עש”ק אנכי אערבנו תש”פ

לאלישע -שלום רב,

למה יש כאבים? כדי שנטפל בחולי. הרע שבעולם מתחיל בראש ובראשונה מהתנהלות לא נכונה של האדם. המצב הרצוי הוא שמראש נתנהל בצורה הנכונה ללא צורך להגיע ל’פיצוץ’, אך כשלא התנהלנו נכון – באים הייסורים ומלמדים אותנו שכך אי אפשר להמשיך וצריך לגייס את כל הכוחות כדי להביא למצב טוב יותר.

כשאלישע רואה בכאב את מורהו הגדול נלקח ממנו והוא זועק מרה ‘אבי אבי רכב ישראל ופרשיו’ – הוא תופס שמעתה עליו להיות ‘פי שניים ברוחו’, והוא זוכה למרץ כפול ומכופל – למלא את החסרון שנבעה ולהוסיף טוב ביתר שאת.

וכך בהתעוררות המכבים לא חזרנו רק למצב של ‘לפני אנטיוכוס’ של שיעבוד מלכויות נסבל, אלא למצב של קוממיות מדינית ורוחנית, שלולא ריב האחים המיותר, היתה מלכות ישראל מתקיימת כמעצמה ולא נופלת בידי מלכות רומי. אף אנו נלמד מטעויותיהם את הדרך לתיקון כדי שלא יהיה חורבן שלישי.

ובקיצור: הייסורים הם הממריצים לפעול בכל הכוחות לתיקון העולם.

בברכת מוסיף והולך, ש”צ

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אלישע שלום.
התשובה היא כן (הקב”ה מוגבל על ידי הלוגיקה. זו כלל לא הגבלה), וכבר אמרתי לך שאם תחפש כאן באתר תמצא התייחסויות שמסבירות זאת.
השאלה האם הוא טוב או לא, נענית בכתובים. אתה יכול לקבל או לא (או לעשות פרשנות יצירתית, אם אתה רואה סיבה לעשות זאת), אבל זה הגיוני וממש לא חסר בסיס. הקביעה שניתן לדבר לגביו רק עם תארים שליליים היא חסרת משמעות לוגית וגם אין שום סיבה להניח זאת. דומני שגם על כך כבר דיברתי כאן, וגם בספר השני הטרילוגיה.

דורון הגיב לפני 3 שנים

נושא מעניין…

שאלה לגבי תשובתך לאלישע:

“הקב”ה מוגבל על ידי הלוגיקה. זו כלל לא הגבלה”.

מה זה..? הוא מוגבל או לא?

קראתי בעבר מספר דברים שלך על נקודה ספציפית זו והם לא עוזרים לי להבין את הסתירה לכאורה במשפט הזה.

התוכל להצילני מהמבוכה?

מיכי הגיב לפני 3 שנים

דורון, זה הוסבר כאן בעבר כמה פעמים.

דורון הגיב לפני 3 שנים

“כאן” זה רשות שידור ממלכתית.
יש לינק או הפנייה?
אני כבר ממש במצוקה.

אלישע הגיב לפני 3 שנים

לרבש”צ היקר, רוב תודות על התייחסותך. אך לא הבנתי מדוע העובדה שיש תועלת בייסורים מביאה למסקנה אודות טובו של ה’, שמקובל בידינו שהיה יכול להביא לקוממיות מדינית רוחנית אצל המכבים גם ללא ריב האחים, וכן היה יכול להביא לפי שניים ברוחו של אלישע גם ללא כאבו על מורהו הגדול, מאחר והוא “בעל הכוחות כולם” כלשון רמב”ן, ו”שלם בכל מיני שלמויות” כלשון רמח”ל.
שמא תתרץ, עלינו לזכות בטוב דווקא מתוך ייסורים, כדי שלא תהיה תחושת “נהמא דכיסופא”; הרי בורא הנהמא הוא גם בורא הכיסופא, והוא גם בוראנו, שיכול היה לבוראנו ללא תחושות מעיקות אלה.
ונותרתי תמה כיצד אוכל להודות לו בלב שלם על טובו הנסתר מבינתי.

לרב מיכי שוב תודה רבה על התשובה, אך כפי שתמה דורון גם אני לא הבנתי את פשר המשפט הפרדוקסלי “הקב”ה מוגבל על ידי הלוגיקה. זו כלל לא הגבלה” ואאלץ לכתת רגליי באתרך רחב הידיים.
בנוגע לטוב ה’ שהוא הגיוני וממש לא חסר בסיס לדבריך, אפשר לשוחח על כך עם ניצולי טרבלינקה ואושוויץ.
לא יותר הגיוני לומר שכשם שאינו רע כך גם אינו טוב, אלא למעלה משתי הגדרות אנושיות אלה?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אלישע, בהודעה שמעליך הפניתי למקום שבו זה הוסבר. לגבי הרוע האלוהי, כשאני אומר שזה סביר ולא חסר בסיס התכוונתי במישור האפריורי ומהכתובים. השאלה כיצד זה מתיישב עם הרוע בעולם, טופלה כאן בעבר, ובפירוט יותר בספר השני. כאן הסברתי זאת בקצרה, וניתן לחפש.

השאר תגובה

Back to top button