ללמד תורה לבן

שו”תקטגוריה: פילוסופיהללמד תורה לבן
P שאל לפני 3 שנים

רמב”ם הלכות תלמוד תורה פרק א
מאימתי אביו חייב ללמדו תורה משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו משה ושמע ישראל, ואחר כך מלמדו מעט מעט פסוקים פסוקים עד שיהיה בן שש או בן שבע הכל לפי בוריו, ומוליכו אצל מלמד התינוקות.
 
למה הרמב”ם מורה ללמד קודם על מסורת (תורה צוה לנו משה) ואז על אלוקים (שמע ישראל)? לא היינו חושבים הפוך (כפי שעשית בטרילוגיה)? האם זו הוראה חינוכית שילד קודם צריך לשמוע על המסורת כדי שהדברים יותר יכנסו ללבו?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אני לא חושב שזה הסדר שכתוב ברמב”ם. הוא פשוט הולך מהפסוקים היסודיים היומיומיים לשאר המקרא ואז תלמוד ופילוסופיה. לא נראה לי שהוא מדבר על נושאי הלימוד. מעבר לזה, אתה רואה משמעות בסדר של שני הפפסוקים שמובאים בהתחלה. אלו סתם שתי דוגמאות שלא בהכרח נכתבו לפי הסדר.

Back to top button