למה אלוהים ברא את העולם?

שו”תקטגוריה: אמונהלמה אלוהים ברא את העולם?
יהודה שאל לפני שנה 1

למה אלוהים ברא את העולם? “להטיב” ולמה שלא ישים אותנו  ה’ ישר בגן עדן ???
התשובה שחז”ל ענו זה שנתבייש אם סתם נקבל ולכן אנו עובדים בעולם הזה.                                                    אך תשובה זאת תמוהה וכי ה’ לא יכול לסדר נושא זה שלכן צריך את העולם הזה?!.  

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לא מכיר את התשובה הזאת בחז”ל. נהמא דכיסופא הוא תשובה מאוחרת יותר ככל הידוע לי.
בעיניי זו תשובה מופרכת וחסרת בסיס (מאיפה הם יודעים שזו מטרת הבריאה?).
עסקתי בזה בטור 278. דומני שהבחנתי שם בין שני סוגי שאלות שנהמא דכיסופא בא לענות עליהן (בתוך חוקי היקום שלנו ומחוצה להם).

יהודה הגיב לפני שנה 1

נו אז התשובה הזאת לא נכונה אז מה כן

. הגיב לפני שנה 1

מצטרף ^^ 🙂

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

מציע שתשאלו אותו. אם אתם שניים יש סיכוי גדול יותר שיענה לכם.

תמר הגיב לפני 9 חודשים

שלום יהודה, אני מארגנטינה, יש לי אותה שאלה, יש לר מישאוה שענה לך?

אשר ברא אלקים לעשות הגיב לפני 9 חודשים

בס”ד ז’ בטבת פ”א

בורא העולם הסביר את תכלית הבריאה כאשר היו זוג שואלים, ואז ביאר: ‘אשר ברא אלקים לעשות’ – בריאת העולם נועדה לתת אתגר לבני האדם להשלימו ולטפחו.

בברכה, ירון פיש”ל אורדנר

שאלת הסיבה או שאלת התכלית? הגיב לפני 9 חודשים

יש להבחין בשאלה ‘למה’ בין בקשת הסיבה לבקשת התכלית. כמבואר ב’פתיחת אליהו’ שבזוהר, בבורא עצמו ‘לית מחשבא תפיסא ביה כלל’. האדם המוגבל, הכפוף לחוקיות כובלת, לצרכים ולסיבתיות – אינו יכול לתפוס יישות אלקית שלימה שאינה כפופה ואינה תלויה בזולתה..

מה שניתן לאדם להשיג במידת מה הן דרכי הנהגתו של הבורא בעולמו. כאן ניתן לשאול מה תכליתו וייעודו של העולם בכללו ושל כל אחד מברואיו, ובזה יכולה להיות לאדם השגה חלקית. גם בזה צריך האדם להקשיב קשב רב לדברי בוראו בתורתו, הכתובה והמסורה.

בברכה, יפאו”ר

השאר תגובה