למה מוחקים שאלה ?

שו"תקטגוריה: מוסרלמה מוחקים שאלה ?
אס' חטאי אני מזכיר שאל לפני 2 שנים

אס' חטאי אני מזכיר.
 
שאלתי שאלה שאילתית בעניין הרב ששירת במוסד בטהרן.
ח
אני רציני…
למה נמחקה השאלה ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אני מאד מתפלא לשמוע שאתה רציני. זה היה נראה בבירור כמו טרלול. נסח במדויק את השאלה בלי להיכנס לכל התיאורים המגוחכים שהבאת שם. בפרט הייתי ממליץ לא לשאול שאלות מה אמור לומר מי שמחזיק בעמדות תימהוניות לשיטתו. זה פלפול מיותר. ולבסוף, גם אם יש מישהו שחושב שלהיות ת"ח זהו חיסרון, אין שום סיבה להסיק מכאן שלומר בפניו על פלוני שהוא ת"ח זו לשון הרע. וכך גם לגבי כל מעלה או תכונה נייטרלית שמישהו חושב שהיא חיסרון.

את חטאי אני מזכיר הגיב לפני 2 שנים

השאלה היא בהחלט שאילתית. והתכוונתי ברצינות לפי מך ערכי הידוע.

לפני שנים כששמישתי ר"מ בישיבה כלשהי היה שם אחראי משמעת וטיולים שלעג לרב מפורסם כלשהו [שיש הרואים בו אחד מהגדולים אשר בארץ] שיש שמועות ששירת במוסד הישראלי [בעיני זה שבח גדול, בעיני המדריך הנ"ל זה סיבה ללעג ובוז] כששמעתי כן אמרתי לו, וכי זה רק שמועות ? זה ויקיפדיה מפורש… הוא צהל שעלה בידו ללעוג.
עבר במקום רה"י, והכריע שויקיפדיה אינו נאמן, ויד זדים שולטים בו. והראיה, שכתוב שם בערך על רב אחר מפורסם כלשהו [ז"ל] עובדות חיים שפלות ופחותות. [ואותו ר"י מאוד מעריך את אותו רב ז"ל ומניח שאלו שקרים] לכן : מסקנא : ויקיפדיה לא אמין בתיאור עובדות על רבנים…

בשבת אחרי התפילה ברחוב עליתי לבית הכנסת השומם, וראיתי ספר חדש. [ממחבר ברוך כשרונות, כל כמה שבועות ספר תורני ייחודי בסגנונו] עיינתי, וכמובן היה שם גם עניינא דיומא. הלכות קורונה.
ראיתי ששואל על קריאת מגילה דרך רדיו וטלפון [מסתמא זום יותר חלק..] ומביא תחילה את ר' משה פיינשטין והציץ אליעזר ועוד פוסקים שנטו להקל, ואחר כך את דעות המחמירים…
ומקנח בסיפור מרבו [שהוא הרב הנ"ל שאודתו התחיל הדיון] שכשהיה מרגל מטעם המוסד בטהרן [יליד צרפת, עלה לארץ, יתכן שמחזיק ב 2 דרכונים ?] נכנס פעם בשבת לבית הכנסת הגדול בטהרן [?] וראה שמתפללים שם מתוך רמקול. שאלם, והשיבוהו שזה רמקול על בטריות, מופעל מערב שבת {או שעון שבת ?] ואם לא יעשו כן לא ישמעו. ואם לא ישמעו לא יבואו. ואם לא יבואו תאבד\תשקע יהדותם. ובמילא זו שעת הדחק…
הנוגע לענינינו, שאותו רב לעת זקנותו לא מסתיר מתלמידיו את שרותו במוסד בטהרן [ולא רואה בזה פסול]
אחרי השבת ביררתי עם המחבר, ואישר לי את הדברים.
כמובן לא יכולתי להתאפק, ושלחתי את זה לאיש צוות… ראה הוא אכן שירת במוסד.

כעת אני מהרהר אם לא חטאתי שוב בחטאי הלשון.

בעיני זה שבח גדול. בעיני אותו איש צוות [וחלק מקהילתו, אנשים עם סוג היגיון שלא מובן לי כל כך] זה גנאי גדול…
והנה חיזקתי את הגנאי אצלו [לפי רפות שכלו] האם חטאתי בלשוני ?

ובכל מקרה זה מפורסם בספר מפורסם, זה דברים הידועים לכל…

האם אני צריך לחזור על זה בתשובה ?
או שלא דנים מה נחשב לגנאי לפי רפי שכל ?

הרב יודע להשיב לי ?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

הזוי. צר לי, אבל זה באמת נראה טרלול. מה עניין זה ללשון הרע? זה ידוע באפי אלפי אינשי, וזה גם לא עניין שלילי בכלל (ואפילו חיובי). אז מה העניין בפלפול הזה? האם התשובה לא מובנת מאליה? וגם עניתי עליה קודם.

אס' חטאי אני מזכיר... הגיב לפני 2 שנים

יישר כח.
כפי ששיערתי.

אגב, נפלה ט"ס בשמי. אס' חטאי אני מזכיר כמובן. ולא את חטאי יבש כזה.
והוא רחום…

בס"ד ז' באדר תשפ"א

הרב אבינר סיפר באחד משיעוריו, ,שבהיותו תלמיד בישיבה באו אליו בהצעה לצאת ל'שליות לאומית מדעית-בטחונית'. כששאל את רבו הרצי"ה קוק זצ"ל, ענה לו הרב: גם לי יש בשבילך 'שליחות לאומית מדעית-בטחונית': שקוד על לימוד התורה.

ומשום כך, רק אחרי ש'מילא את כריסו בש"ס ופוסקים' והתגדל בלימוד התורה – ניאות הרב אבינר לצאת ל'שליחות לאומית בטחונית' וכמאמר שלמה המלך:P .' לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמש'.

בברכה, מנשה פיש"ל הלוי זוכמיר

השאר תגובה

Back to top button