לפסוק לפי הכללים או הסברה

שו”תלפסוק לפי הכללים או הסברה
דביר שאל לפני 7 ימים

שלום הרב.
אם אני לומד סוגיה, למשל מחלוקת רבי עקיבה וחבריו, ודעת חבריו נראית לי יותר מסברה, והגמרא לא הכריעה.
האם חייב לפסוק לפי הכלל “הלכה כר’ עקיבא מחבריו” או שצריך לפסוק לפי הסברה היותר מתיישבת על הדעת?
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 ימים

בפשטות הכלל התלמודי מחייב להלכה.

mikyab צוות הגיב לפני 7 ימים

אם כי, מצאנו לא פעם בראשונים שפסקו נגד הכללים התלמודיים (למשל הרמב”ם פסק כאביי מעבר ליע”ל קגם – אי עביד לא מהני, לא תתגודדו ועוד).

משה כהן הגיב לפני 7 ימים

מה הפשט ברמבם באמת?

‫P הגיב לפני 7 ימים

בטח יחס לא גורף לכללים. כמו שהגמרא עצמה עושה

mikyab צוות הגיב לפני 7 ימים

אני מניח. יש עוד דוגמאות ולא רק ברמב”ם. לדעתי כשהם היו משוכנעים בסברא לצד אחד או כשמצאו סוגיא סותרת, הרקשו לעצמם לפסוק כצד השני.

mikyab צוות הגיב לפני 7 ימים

פעם כתבתי שכל כללי הפסיקה הם הוראות מה לעשות כשאין לנו הכרעה בעצמנו. אבל כשיש לנו עמדה משלנו אין צורך להיזקק לכללים. ראה למשל במאמרי על האוטונומיה ביחס לכלל הליכה אחר הרוב או ספק לחומרא.

בנימין גורלין הגיב לפני 7 ימים

הרב מיכי, כיצד ניתן לבסס עמדה הלכתית שלא על פי כללים ?

mikyab צוות הגיב לפני 7 ימים

עם שכל ישר. איך נוצרו הכללים עצמם? סברא בד”כ עומדת לעצמה ולא נסמכת על כלל. וכבר עמד מוהרר”ל ויטגנשטיין (המאוחר) על כך שאשליית הפעולה לפי כללים היא פסאדה, ובעצם מאחוריה יושבות אינטואיציות (בדיון שלו על following a rule).

השאר תגובה