לשה"ר עסיסי ונוטף שומן על פוליטיקאי. מותר ?

שו”תקטגוריה: הלכהלשה"ר עסיסי ונוטף שומן על פוליטיקאי. מותר ?

העמיד עצמו לבחירה ולביקורת הציבור, אדעתא דהכי שיחפרו אודותיו. מותר לספר בגנותו ? [באין מטרה להשמיץ, אלא שיזהרו לא לסמוך על אישיות כל כך מפוקפקת וכדומה] האם צריך שאראה בעצמי את העוולה ? [לא מעשיבד”כ] האם צריך להוכיחו תחילה ? וכל התנאים הרגילים ? או שמשהעמיד עצמו לביקורת הכלל, מחל ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

לדעתי אי אפשר לאסור ביקורת על פוליטיקאי, אחרת רוקנת את הדמוקרטיה מתוכן (איך אפשר לבחור במישהו ללא מידע שלילי רלוונטי). כאתה אומר עליו משהו הקפד לציין מה מקורך ועד כמה אתה בטוח. והקפדה זה יהיה לתועלת ולא סתם. וקודם כל, ודא ככל שאתה יכול שזהו באמת המצב. בד”כ מידע כזה ידוע באפי תלתא (אלא אם אתה מכיר אותו אישית ואז הבעיה פחותה). אם יש לך אפשרות להוכיחו – זה מצוין, אבל בד”כ זה לא המצב.

מ הגיב לפני 2 חודשים

ועל שופטים בדימוס מותר?

מיכי הגיב לפני 2 חודשים

למה שיהיה מותר? שופטים לא נבחרים וזה כבר בדימוס

השאר תגובה