מגו בנזיקין

שו"תקטגוריה: עיון תלמודימגו בנזיקין
יוסי שאל לפני 3 שנים

הגמ' בב"ק נב: דנה בחיוב על נפילת שוורים מחמת התלעה של כיסוי הבור, 'מגו' שמתחייב מחמת שבירת הכיסוי ע"י גמלים (שאתו לפרקים). בתוס' שם מוכח שאין הכוונה לדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס. האם הרב יכול לחדד מה הכוונה של המגו הזה, ומה ההבדלים העקרוניים (חוץ מהפרטים שמופיעים בתוס') בין דין זה לתחילתו בפשיעה? תודה רבה

BaaVal הגיב לפני חודש 1

blue lady e pill dark net market list

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

נחלקו בזה הראשונים שם. אמנם יש שכתבו שזה תחילת בננבה ואבדה, שזה כמו תחילתו בפשיעה רק קל יותר.
אפשר להבין את המיגו כפשיעה שמחייבת לעצמה. כלומר עצם העובדה שכרית בור עם פוטנציאל להזיק מחייבת אותך, אלא שכל עוד לא נפל אליו אף אחד אין למי לשלם. וכשנפל אתה משלם על עצם כריית הבור. לפי זה כאן חייב גם אם אין קשר בין הפשיעה לאונס (כהסבר רעק"א לשיטת הרי"ף בדעת אביי).

ט הגיב לפני 3 שנים

ועדיין רודף שבשעת רדיפתו כרה בור ולמחרת הוזק שור פלוני לכאורה חייב

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

וזאת מניין לך?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

שים לב שבדף ו ע"א לומדים אבנו סכינו משאו שהזיקו אחרי שנחו מאש ובור. לכאורה מאי שייטא דאש להכא? וכתבו המפרשים שם שהרוח סייעה ביצירת הבור (ולא בפעולת ההיזק כמו בנזקי אש הרגילים). זה לכאורה מניח שיצירת הבור היא הדבר המחייב בנזקי בור..

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

וכן יש לפלפל בקו"מ פתיחה לכרייה, שגם כאן עוסקים בהיווצרות הבור ולא בהיזק (אף דיש לדחות)..

ט הגיב לפני 3 שנים

חשבתי בטעות שחיוב רודף בבור זה ידוע, ואחרי ששלחתי חיפשתי התייחסות ולא מצאתי (קשה מהטלפון). עד ששאלתי תח שליטא והוא דווקא נטה שפטור (פרצופון עגום). ביצירת הבור אולי אפשר לומר שלומדים רק שיוך לבעל האבן, והחיוב הוא תולדה, להבדיל מרודף שפטור קלבמ הוא על החיוב?
לא הבנתי לגבי הקל וחומר. אם החיוב הוא אך ורק בשעת הנזק (והפתיחה תנאי) אז יש בעייתיות בק"ו מפתיחה לכרייה?

ט הגיב לפני 3 שנים

אה דומני שהבנתי את מה שיש לפלפל ולדחות. אם החיוב בהיזק אז זה לא בכלל מתאיים מנה אלא המנה עצמו. והדחייה שגם אם החיוב על הנזק יש הרי תנאי שיפתח וגם ברמת התנאי הזו לא לומדים מן הדין

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

הוא אשר אמרתי.

בדיוק.

השאר תגובה

Back to top button