מדוע חולה שנתרפא צריך להודות

שו”תקטגוריה: פילוסופיהמדוע חולה שנתרפא צריך להודות
יהושע שאל לפני 3 שנים

שנינו (ברכות נד:) “ארבעה צריכין להודות, יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים, ויצא”.
עם שלשה מתוכם אין לי בעיה. מי שהכניס את עצמו לסכנה (ים, מדבר) או שעשה שטויות שגרמו לו להיאסר מובן שצריך להודות כשיצא בשלום, אבל עם חולה שנתרפא קשה לי.
ויקטור פרנקל, בספרו “האדם מחפש משמעות”, מספר שהוא דיבר עם בתו על הקב”ה, ואמר לה, ראי כמה טוב הוא, הרי לאחרונה היית חולה והוא ריפא אותך. אמרה לו בתו, הרי הוא גם זה שעשה אותי חולה…
פרנקל לא עונה על טענת בתו, ובעוונותיי הרבים השאלה הזו קשה גם לי.
 
למען האמת, מדברי הגמרא (שבת לב.) “אדם יוצא לשוק – יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט, חש בראשו (חששא בעלמא, מיחוש קל. רש”י) – יהי דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר, עלה למטה ונפל – יהי דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידון; שכל העולה לגרדום לידון, אם יש לו פרקליטין גדולים – ניצול, ואם לאו – אינו ניצול, וכו'”.
נראה שהנחת היסוד היא שאדם שנפל למשכב (קרי, שפעת קלה וחום של 38 מעלות צלזסיוס) אמור בעצם למות, ואם זה לא קרה – התרחש נס.
אולי ושמא כך קל יותר להבין מדוע החולה שנתרפא צריך להודות, אבל את זה עצמו אני לא מבין.
בקיצור, אודה לך אם תאיר את עיני.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

שלום רב.
ראשית, ברור שאם הקב”ה עושה הכל הוא עשה גם את המחלה ואת את הריפוי ממנה. על כך יאמרו לך שהוא עשה את כל זה כדי שתודה לו (לא נתאווה אלא לתפילתם של צדיקים כמוך).
אבל אני באמת חושב שהוא לא עשה את המחלה ולא את הריפוי. חוקי הטבע עשו זאת. האירועים הללו הם רק הזדמנויות להודות לו על כל הבריאה.
ומעבר לכל זה, ידידי הרב ניר ויינברג כתב פעם מאמר (במישרים, ביטאון ישיבת ההסדר בירוחם), ובו הוא טען שחובת ההודאה אינה על הינצלות מסכנה אלא על חזרה לחיים נורמליים בתוך החברה:
https://asif.co.il/download/kitvey-et/mishr/mish1/11.pdf

יהושע הגיב לפני 3 שנים

תודה רבה.

בפועל, השאלה (של בתו של ויקטור פרנקל) שרירה וקיימת..

מיכי הגיב לפני 3 שנים

לא הבנתי. לא קיימת ולא מידי. לדעתי הוא לא עשה את המחלה ולא את הריפוי.

יהושע הגיב לפני 3 שנים

טוב, אני שואל לדעת חז”ל (מה אעשה שאני לא מקבל את הרעיון שלא הוא עשה את המחלה והריפוי, ואה”נ, זו לא אשמתך שאני לא מקבל את זה).

למעשה את אותה שאלה ניתן לשאול גם על יציאת מצרים. הוא הכניס אותנו לשם, ומדוע עלינו להודות כ”כ על שהוציא אותנו.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לדת חז”ל עניתי לך. ואכן, לא סביר גם בעיניי.
ונכון שאפשר לשאול זאת על עוד המון דברים.

בס”ד ו’ בכסלו תש”פ

התורה מתארת את הגלות במצרים כ’כור הברזל’ שבו העם מתחשל. הייסורים הם חלק בלתי נפרד מהתהליך המביא לצירוף, הן משום ש’הטוב ניכר מהפכו’, עומק הסבל נותן לנו להבין באמת את עומק הפדות; והן מצד שבשעת הייסורים צריך האדם לפתח כוחות נפש בלתי רגילים כדי להתמודד עם מצבו, כוחות המלמדים את האדם למה הוא מסוגל.

וכך בעת הגאולה יושר שיר ההודיה: ‘אודך ה’ כי אנפת בי, תשב ידך ותנחמני’ (ישעיהו יב,ב). לא רק על הגאולה נודה, אלא גם על הייסורים שהביאו להעצמת תודעתנו וכוחותינו.

בברכה, ש”צ

ולשיטת רמד”א יש להודות לה’ על אי התערבותו שבה הוא מאותת לנו לנו שהתבגרנו 🙂

אליעזר הגיב לפני 3 שנים

המאמר של הרב ניר מעניין. אולם באמת אינו עונה כלל על הצורך להודות, אלא פונה למישור אחר חיי חברה, אך גם בזה מי שהוציא אותו מחיי חברה החזיר – הכניס אותו. ולכן המאמר לא קשור לשאלת השואל מלבד שזה מאותו סוגיא.
אבל השאלה באמת קשה, וכאמור לדעת חז”ל. וכאמור זה הרבה קושיות. האין עם הרב תשובה לזה?
וגם לדעת הרב שאין השגחה (מאז ומעולם? כמדומני שהרב כתב אפשהו שפעם היה יותר השגחה, אכן?) אז על מה אני מודה. על חוק טבע פלוני? הרי ד’ עשה גם חוק הפוך?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אני מודה על הבריאה וכל חוקי הטבע. ההנחה היא שבסה”כ העולם הוא טוב לי ואני רוצה לחיות בו, למרות המעלות והמורדות.

יהושע הגיב לפני 3 שנים

ר’ ש”צ,
ככל שזיכרוני מגיע, התודה שאנו מודים על יציאת מצרים אינה כוללת בשום מקום הודאה על השעבוד ועל הסבל, אלא רק על ההיחלצות משם.

המעניין הוא שגם הקב”ה כביכול רואה את זה כך; ביחזקאל פרק ט”ז מסופר סיפורו של עם ישראל כמשל לתינוקת עלובה שנולדה אל חיים אומללים ובלתי אפשריים, עד שאדם טוב מצא אותה ודאג לה וכו’ וכו’.

זה נראה כאילו רק הטוב מתייחס לקב”ה, ועל כך צריך להודות לו, אבל הרע קרה איכשהו מעצמו (וזה מה שאני לא מבין, היות ולרגע לא עולה על דעתי שאלה באמת פני הדברים).

לגבי המאמר של הרב ניר,
די מוזר לי הרעיון שמי שהחליט ללכת למסעיו מכדיתא לפומבדיתא, יצטרך להודות על שיבה לחיי חברה בזמן שהוא עשה את השיקול שלו והחליט שהנסיעה הזאת כדאית עבורו, ובכלל, הוא הרי לא היה מעותד להיבדל מהחברה אלא למשך פרק הזמן שהוא עצמו הועיד לכך, אז על מה בדיוק התודה?

מיכי הגיב לפני 3 שנים

זה שאתה החלטת על משהו והיית מוכן לשלם מחירים שנדרשים לשם כך, לא מונע ממך להודות על כך שסיימת לשלם את המחירים ושעזרו לך להגיע למחוז החפץ ולסיים את שהותך במדבר.

בס”ד י”ב בכסלו תש”פ

שה’ הוא שהכניס את עם ישראל למצרים – מבואר בברית בין הבתרים, בה ה’ מבשר לאברהם ‘ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה’.

התכלית של הגלות והשעבוד במצרים, רמוזה בכינוי שהתורה והנביאים נותנים למצרים – כור הברזל. הברזל מוכנס לכור כדי לחשלו ולחזקו, וכך גם עם ישראל נכנס לכור הגלות והשעבוד כדי שמתור ראיית עומק הרע – תופנם אצלו השאיפה לטוב. מי שחווה סבל וייסורים – יודע להעריך את חירותו.

במדרש על הפסוק ‘גוי מקרב גוי’ יש דימוי נוסף – למיילד המוציא עובר ממעי אמו. ברחם אמו מתפתח העובר ומבשיל להיות ‘חי נושא את עצמו’. במצרים חווינו לא רק סבל וייסורים, אלא גם נחשפנו לעוצמה המדינית והתרבותית של המעצמה המצרית, ועולה בנו השאיפה ליצור ממלכה עוצמתית שבה כל העוצמה המדינית והתרבותית תופנה אל עשיית הטוב.

בברכה, ש”צ

יחזקאל בנבואתו מתייחס לקלקול הרוחני של עם ישראל שנשקעו שם ב’מ”ט שערי טומאה’, דבר שלא היה בגזירת ‘ברית בין הבתרים’ אלא מהשפעת הסביבה על בני ישראל., ועל היגררות זו מוכיח יחזקאל את עם ישראל ‘אביך האמרי ואמך חתית’ (טז,ג).

בפרק כ אומר יחזקאל שכבר במצרים הוכיח ה’ את ישראל על הליכתם בדרכי הגויים: ”ואמר ואמר אלהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו’ ובני ישראל לא שמעו, ובכל זאת הוציאם למען שמו ‘ואעש למען שמי לבלתי החל בעיני הגויים… ואוציאם מארץ מצרים…’.

הווה אומר: היו שתי סיבות לסבל במצרים. היסוד היה הייעוד של ‘ברית בין הבתרים’ שנועד לחשל ולצרף את עם ישראל, אך הסבל הוחמר עקב כשלונם של בני ישראל והיגררותם אחרי חטאי מצרים.

השאר תגובה

Back to top button