מדוע יש להיהרג על עבודה זרה באונס

שו”תקטגוריה: הלכהמדוע יש להיהרג על עבודה זרה באונס
נהוראי יהב שאל לפני 2 חודשים

לרב מיכאל שלום. לא לגמרי ברור לי הדין שיש להיהרג על עבודה זרה באונס ( ערווה ורציחה ניחא כי החומרה בתוצאה) והרי לא נזכר באותה הלכה שהדרישה היא שיקבל אותו אליל לאלוה והרי ליבו אינו לעבודה זרה ובודאי אין בית דין מחייבו אם עבר ולא נהרג כפי שכתב הרמב״ם ועוד שאפילו עבדה מאהבה או מיראה פטור עד שיקבל ע”ע באלוה משמע שאין המעשה חשוב עבודה זרה אם רק עושה כן כלפי חוץ אך אינו מתכוון בתוכו ולא קבלה ע”ע כאלוה אם כן מדוע הדרישה שיהרג ולא יעבור? ביקר ושכרו כפול נהוראי יהב 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

מעודי תמהתי על הלכה זו. ככל הזכור לי, טיפל בה נדב שנרב במאמרו (כמדומני ששמו בישראל “הרהורי עבודה זרה”).
אולי החובה ליהרג היא למרות שבאמת אין כאן איסור ע”ז שלם, כדין אביזרייהו דע”ז. ואולי כאן חמיר מאביזרייהו, שכן זהו גופא האופן לעבור באונס על ע”ז, ואם למדנו שיש דין ייהרג ואל יעבור על ע”ז זה ההיכי תמצי היחיד לקיים זאת. ולפי זה אף אם לא נהרגים על אביזרייהו כאן ייהרג ואל יעבור. ועדיין השאלה היא טובה. ראה אצל נדב. 

אורן הגיב לפני 2 חודשים

חשבתי להציע שגם בע”ז באונס יש נזק בתוצאה שהרי הרואה יחשוב שיש בע”ז ממש וינציח את התופעה.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

זו בדיוק טענתי למעלה. יש חיוב למות שאין כאן עבירת ע”ז מלאה. זו גזירה דאורייתא. אתה מציע הסבר לגזירה, מחשש השפעה שיבואו לעבוד ע”ז. אני מסכים, רק הראיתי מהו המקור מהתורה לגזירה דאורייתא הזאת. בלעדיה אין מקום לדין ייהרג ואל יעבור בע”ז.

dvirlevi311 הגיב לפני 2 חודשים

דרך אגב, מהסיבה הזו האריך הרמב”ם באגרת השמד שהאנוסים שעובדים עבודה זרה ולא נהרגים נחשבים לצדיקים!
ולכאורה חטא חילול ה’ הוא הגדול מכולם ואם כן איך יחשבו לצדיקים? התירוץ הוא כנראה כי זו לא עבודה זרה ממש… ולפי זה גם לא להיהרג על ע”ז אולי זה לא חטא ממש…

מיכי הגיב לפני 2 חודשים

ראה הל’ יבודי התורה פ”ה ה”ד. לא משמע כך.

השאר תגובה