מדרש פסוקים בטיעון ההלכתי

שו”תקטגוריה: מטא הלכהמדרש פסוקים בטיעון ההלכתי
עופר שאל לפני שנה 1

הרב, כיצד יודעים איך להתייחס לפס’ שמובא כחלק מן הטיעון ההלכתי? האם כאסמכתא או דרשה אמיתית עם תוקף שונה? לדוג’ הטיעון שנשים פסולות לעדות מגובה (למיטב זכרוני, אבל לא ככ משנה אם זה נכון, זה רק לצורך הדוג’) במדרש הפס’ ‘איש’- ולא אשה. אך כיום יש הטוענים כי הבסיס להדרת הנשים מבית הדין היה חוסר שילובן בחיי העולם בחוץ בזמן חז”ל, וכיום מפני שהדברים השתנו יש לשנות גם את מעמד הנשים בבית הדין. אך מה עושים עם מדרש הפס’? אולי חז”ל כן חשבו שנשים מספיק מעורות בעולם לצורך עדות בבית הדין אך ידיהם היו כבולות מפני שכך הם הבינו את הפס’? ואם כבר בעניין פסוקים עסקינן, האם הרב יוכל להסביר בקצרה (או להפנות למאמר), במידה ונאמר שהבסיס המהותי הוא סברת חכמים, מה מוסיפה האסמכתא? לכאורה הפס’ נראה כסתם קישוט לסברתם…
תודה רבה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

איני יודע מי אלו הטוענים (פרט אליי, שהבאתי את הדוגמה הזאת בכמה מקומות).
אין קריטריון כללי להבחין בין אסמכתא לדרשה גמורה. בכל מקום לגופו. אבל ברור שבכל דרשה, גם אם אינה אסמכתא, יש רכיב של סברא של הדרשן. הרי כשמרבים מהמילה “את”, עדיין לא ברור את מה לרבות. זה יוצא מסברא. ולכן כשהסברא משתנה יש מקום לשנות את תוצאת הדרשה.

עופר הגיב לפני שנה 1

א. אז לא הבנתי לגמרי, אין מצב לימוד מחייב מפס’ שיהיה מנוגד להגיון של הדרשן? הרי בדוג’ של איש ולא אישה נראה לי הדרשה די ברורה ולא צריך פה הרבה סברא של הדרשן. וב. לא הבנתי גם לגבי סוף השאלה הקודמת שלי- מה תפקיד האסמכתא חוץ מקישוט הרעיון שלי?
תודה

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

ההיגיון של הדרשן נכנס בצורה חלקית. אחרי שמידת הדרש מורה לנו לעשות דרשה נכנסת הסברא ואומרת איזו דרשה לדרוש. למשל, אחרי שידוע לנו שיש לרבות מהמילה “את” משהו, צריך להחליט את מה לרבות. החלטה זו מתקבלת מסברת הדרשן. אבל הסברא לבדה לא מספיקה בד”כ כדי ליצור את הדין. בללי הטריגר של המידה לא היינו יוצרים את ההלכה הזאת. למשל, נניח שאין סברא לקבוע מצווה לירוא מתלמידי חכמים. אבל אחרי שהפסוק “את ה’ אלוקיך תירא” אומר לנו לרבות משהו, הסברא אומרת שאם כבר מרבים הכי סביר זה ת”ח.
דרשת איש ולא אישה ממש לא ברורה. בד”כ המילה “איש” מובאת במובן של אדם, זכר או נקבה.

עופר גזבר הגיב לפני שנה 1

לפי מה שהבנתי מדברי הרב, הדרשה מורכבת מטריגר טקסטואלי פלוס סברא. אז האם לא נכון לומר שמי שרוצה לשנות הלכה שמשולבת בה דרישת פסוקים צריך להציע דרשה אחרת לטריגר הטקסטואלי? האם בלי הסבר אלטרנטיבי עדיין יהיה הוגן מצידו לבקש שינוי של ההלכה?

מיכי הגיב לפני שנה 1

בהחלט נכון. וכך בדיוק עשה ר”ע שבת סד “הדוה בנידתה”

השאר תגובה