מהות החטא

שו”תקטגוריה: מחשבהמהות החטא
י' שאל לפני 5 חודשים

בס”ד
שלום הרב,
רציתי לשאול מהי מהות החטא והכפרה?
האם בגלל שאנחנו עשינו מעשה שהקב”ה ציוונו לא לעשות, ויש לו בעלות עלינו (למשל יצרנו או הוציאנו מארץ מצרים) ועל כן שכשחוטאים לפניו ועושים נגד רצונו, הוא שומר זאת עד שנרצה כלפיו ויסלח לנו?
האם יש גם פגם בנשמה, ומטרת העולם היא בניית נשמות או משהו בסגנון. ועל כן יש נפק”מ לכפרה, וצריך עוד להסיר את הלכלכוך למרות הסליחה הראשונית. אף פעם לא לגמרי הבנתי את הרעיונות בנושא הזה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 חודשים

אתה שואל מדוע לציית לקב”ה או מה משמעותו ומהותו של חטא? יש כאן ערבוב בין שתי השאלות הללו.
בשאלה למה לציית לו, ראה בסוף הספר הראשון בטרילוגיה שלי.
בשאלה מה מהותו של החטא, אני משער שמעשה אסור גורם נזק כלשהו (במובן רוחני להערכתי), לי או לעולם. איני יודע אם התשובה באמת מתקנת את הנזק הזה, אבל היא לפחות מועילה כדי להוריד את הסיכוי שאני אשוב לחטוא.

י הגיב לפני 5 חודשים

תודה, אכן היה כאן סוג של ערבוב למרות שהתכוונתי רק לחלק השני על מהותו של החטא,
אבל ניסיתי להגדיר קודם את סיבת החטא כחטא, ועל כן נזקקתי לשאלה מדוע לציית לו, אא”כ הדברים לאו דווקא קשורים זה לזה.
אכן, התכוונתי לשאול מה סוג הנזק, למשל אם אדם חוטא לחברו ועובר על הסכם, אז כאשר חברו סולח לו נשמע שלא ישאר עוד “פגם” בנשמתו של החוטא כלפיו, אבל כלפי הקב”ה ככל שידוע לי נוהגים לחלק לפעמים בין סליחה לכפרה, שאף שהקב”ה מתרצה לאדם ששב בתשובה נשאר עוד משהו שזקוק לתיקון? למשל יש מדרש על י”ג מידות שאומר ” כל זמן שישראל חוטאין – יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחל להם”, אבל ביחד עם זאת ככל שאני רגיל לשמוע זה שנוהגים להוסיף שעדיין יש משהו שזקוק לתיקון נוסף.
ולכן שאלתי אותך לגבי איזה חלק מדובר, האם זה בבן אדם, בעולם, מהו בדיוק אותו פגם שנוצר וכו’.

השאר תגובה