מהו דעת הרב, על שיטתו של הרב לייב מינצברג.

שו”תקטגוריה: מוסרמהו דעת הרב, על שיטתו של הרב לייב מינצברג.
יוסי שאל לפני חודש 1

 הרב לייב מינצברג חידש שיטה ביהדות, מובא בויקיפדיה
גישתו ליהדות התאפיינה בשאיפה להתחברות טבעית לתורה ולמצוות ובניסיון לבאר את טעמי המצוות בדרך המתיישבת על הלב. לדעתו, קיום המצוות ללא הבנתן באופן זה עשויה להביא לאדישות רוחנית ולעשייתם כ’מצוות אנשים מלומדה‘ ללא קשר נפשי ורגשי.
הרב מינצברג החשיב גם את פיתוח הרגשות והכמיהה בעבודת ה’, כגון תפילה בהתלהבות. הדרכתו המעשית נוטה לאופטימיות ולראיית התורה והמצוות כחובה נעימה. התורה והמצוות אינן שוללות את העולם הזה, אלא מדריכות את האדם לחיות בו בצדק, ביושר ובקדושה. בשונה מחוגים רבים ביהדות החרדית שיטתו מעודדת חשיבה עצמאית, המולידה לדעתו אמונה בלתי כפויה. משנתו החינוכית גורסת כי בדורנו יש למעט בכל הקשור לענישה או ליראת העונש. על המחנכים להדגיש את היופי והחשיבות של התורה והמצוות, ואת האושר להיות יהודי הזוכה לקיים את התורה. כמו כן להשקפתו מותר ואף מצווה להנות מהעולם הזה במידה הנכונה, ובשיחותיו היה מרבה לעיתים לתאר את דרכי ההנאה מהעולם, מפלאי הטבע וחוויות הגוף.

האם זה דרך נכונה מבחינה רעיונית, 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

לדעתי ממש לא. מכמה סיבות: 1. זה לא נכון. 2. זה עלול לאכזב כשיתברר שלא. 3. גם אם זה נכון, זה לא הבסיס לעבודת ה’. צריך לעשות מתוך חובה. 4. הנמקות תכליתיות הן טקטיקה ולא מהות. מסבירים לי למה זה טוב לי ולא למה זה נכון.

השאר תגובה