מה ההבדל בינינו לדעאש

שו"תקטגוריה: כללימה ההבדל בינינו לדעאש
מ' שאל לפני 6 שנים

Hi rabbi, I am wondering if you can tell a difference between the Murders done by ISIS or other religious groups, and our mandate to kill the ones in our midst that don't comply with our belief
thanks alot
M'
(you can respond in hebrew)

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 6 שנים

שלום מ'.
הבנתי שאתה שואל על הריגה בהלכה (כמו הריגת מחללי שבת). איני יודע מה זה midst, ואני מקווה שהבנתי נכון את השאלה.
 
יש כמה וכמה הבדלים חשובים לעומת ISIS, ואמנה כאן שניים:
1. דת או חברה לא נבחנת רק דרך הצהרותיה אלא גם דרך מעשיה והיישום של ההלכה התיאורטית. בפועל כמעט לא הרגו עבריינים (סנהדרין שהרגה אחת לשבעים שנה נקראה חובלנית). בפועל חכמים עקפו את ההוראות ההלכתיות הללו (בין אם אתה מקבל את פרשנותם ככוונה המקורית לטקסט ובין אם לדעתך הם עקפו אותו. בשורה התחתונה לא הרגו). יכולות להיות הוראות מאד אכזריות אבל בפועל החברה לא באמת מקיימת אותן. כך למשל בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות.
2. אבל גם במישור ההלכתי התיאורטי, ההלכה עצמה לא מורה על הריגות סתם כך. הרי לא הורגים את מי שאנוס ומי שלא הוזהר כדין. מחלל שבת מומת אם הוא מוזהר על ידי שני עדים ומקבל על עצמו את ההתראה (שכוללת גם את העונש הצפוי לו) ואת הדין. כופר או עובד ע"ז לא מומת אם הוא אנוס (ואפילו אנוס בדעותיו, כלומר חושב שכך נכון לנהוג. באמת מאמין באליל שלו). ISIS סתם רוצחים את כל מי שלא כמוהם, וכמובן מתעללים ואונסים ושודדים. כל זה לא קיים בהלכה.
אם לדעתי תשאל, כשיחזור שלטון ההלכה לא יהרגו אף אחד. בפועל זה מה שיקרה לדעתי. השאלה כיצד יעגנו את זה הלכתית היא משנית. הראי"ה קוק כותב שאפילו קרבנות לא יובאו מהחי אלא רק מהצומח.

M הגיב לפני 6 שנים

thanks for responding
it is an interesting answer

nav הגיב לפני 6 שנים

זה לא (רק) הראי"ה זו מחלוקת במדרש.

שלוימי הגיב לפני 6 שנים

ל – nav
איזה מדרש?

דוד הגיב לפני 6 שנים

"לעתיד לבוא כל הקרבנות בטילין" (ויק"ר פ"ט, ז; סוף פכ"ז; פסיקתא דרב כהנא, שור או כשב, ע"ט, ע"א; מדרש תהלים, נ"ו, ד. המובאות מתוך "תורה מן השמים באספקלריה של הדורות", א"י השל).

דוד הגיב לפני 6 שנים

המשך המשפט שם הוא "וקרבן תודה אינו בטל" כך שאני לא יודע אם זה מה שהתכוונתם (אין שם התייחסות לשאלה ממה יביאו את הקרבן).

השאר תגובה

Back to top button