מה זה "אכילה ודאית"

שו”תקטגוריה: עיון תלמודימה זה "אכילה ודאית"
אורן שאל לפני 9 חודשים

שלום הרב,
בבמדבר רבה ב כה מובא כך:
במדבר סיני (במדבר ג, ד), וכי במדבר סיני מתו, אלא מלמד שמהר סיני נטלו אפופסין שלהם למיתה, הדא הוא דכתיב (שמות כד, יא): ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, אמר רבי פינחס מכאן שהיו ראוין להשלחת יד. אמר רבי הושעיא וכי קילורין עלתה עמהם לסיני, כמה דתימא (שמות כד, יא): ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו, אלא מלמד שזנו עיניהם כלפי שכינה, כאדם שמביט בחברו מתוך מאכל ומשתה. רבי יוחנן אמר אכילה ודאית, דכתיב (משלי טז, טו): באור פני מלך חיים
מה הכוונה בביטוי “אכילה ודאית” לשיטת רבי יוחנן?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 9 חודשים

כנראה מדובר באכילה רוחנית ולא גשמית. כך גם פירש זאת רבנו בחיי דברים ח, ג (ובעוד מקומות).

השאר תגובה