מוסריות

שו"תמוסריות
מיכל אברמוביץ שאל לפני 2 חודשים

היי,
אם המוסר היה מחייב עוד לפני מתן תורה בהר סיני, למה לא נגיד הפה שאסר (מוסרית) הוא הפה שהתיר (דתית) והדבר הנכון הוא לקיים את המצווה ולדחות את המוסר אלא אם כן התקבל במפורש בחז"ל אחרת כמו פיקוח נפש דוחה שבת.
כתבת פעם על עיקרון משפטי שאומר שיש לדחות חוק מסויים כדי לקיים חוק למקרה ספציפי אך שכחתי את שמו ואני לא מצליחה למצואבאתר. סליחה על הטרחה.
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

לא בטוח שהבנתי את השאלה. את באה להציע 1. שהמוסר התבטל בעקבות מתן תורה. או לטעון 2. שהמוסר תמיד נדחה בפני ההלכה? טענתי את שתי הטענות ואיני יודע לאיזו משתיהן דברייך מופנים. אענה על שתיהן.
1. יש סברה שמחייבת להיות מוסרי. והיא נכונה גם היום. כעת בא צו דתי-הלכתי מנוגד. יש לנו שתי אפשרויות: א. הוא בא לבטל את העיקרון המוסרי. ב. הוא בא להוסיף עליו עוד ממד שלא מבטל אותו. העיקרון של לקס ספציאליס שהזכרת בסוף מוביל לפרשנות שלי ולא שלך: העיקרון המוסרי בעינו, והעיקרון ההלכתי נוסף עליו ולא מבטל אותו. עד כאן באשר לשאלה הראשונה.
2. באשר לשאלה השנייה, הסברתי לא פעם שזה תלי האם ההתנגשות מובנית (אינהרנטית) או מקרית. אם היא מובנית – אכן המוסר ידחה את ההלכה (למעט מקרים חריגים מאד). אם היא מקרית אין רלוונטיות ללקס ספציאליס, ושם העניין פתוח להכרעתנו.

. הגיב לפני 2 חודשים

האם בהתנגשות מקרית זה גם אומר לעבור על לאו או רק ביטול עשה?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

יש אפשרות לעבור על לאו או לבטל עשה. זה לא תמיד מה שעושים אבל יש אפשרות כזאת.

השאר תגובה

Back to top button