מוסר ותורה

שו”תמוסר ותורה
מנחם שאל לפני 3 שנים

מספר שאלות על שיטתך במוסר והלכה:
א) אתה מקבל את החלוקה של סוגי המצוות ‘משפטים’, ‘עדות’ ו’חוקים’ – הרי לדבריך הכל הוא ערכים דתיים. כך שגם ‘לא תרצח’ שמקובל כמשפט גלל טעמו השכלי, הוא בעצם ערך דתי חוקי.
 
ב) מדוע התורה ציוותה ‘ועשית הישר והטוב’ הרי המוסר מצד עצמו דורש שנבצע אותו (כמו כל גוי). מדוע התורה צריכה לדרוש זאת?
 
ג) אם המצוות שבתטרה הם ערכים דתיים (ולא שכליים או מוסריים), כיצד ניתן לפרשן את הטעמים בפרשנות סברתית. כמו למשל המאירי ביחס לגוים שתולה זאת בנורמה. הרי היסוד הור דתי ולא מוסרי?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

א. לא לגמרי מקבל. יש מצוות שההיגיון המוסרי שלהן ברור, אל הממד הדתי שלהן דורש פסוק. ראה תשבותי ממש כעת כאן:
https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%90-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%90
ב. התורה לא ציוותה. אף מונה מצוות לא הכניס את זה למניינו. להיפך, התורה כאן כותבת בדיוק את זה: שיש ציפייה מאיתנו לנהוג באופן מוסרי למרות שזה אינו חלק מההלכה.
ג. הסברתי בספר בשתי צורות את היחס בין הלכה למוסר. הצו ההלכתי נותן תוקף דתי לעיקרון המוסרי. האיסור לרצוח נובע מערך החיים, אלא שערך החיים יש לו פן מוסרי ופן דתי. לכן הפרשנות המוסרית יכולה בהחלט להאיר גם את הגדר ההלכתי, למרות שאין חפיפה.
ככלל, רק אוסיף (יש לי תכנית לכתוב על כך טור) שלפעמים יש לנו הבנה גם בתחומים שאינם מוסר או היגיון פשוט, כמו טומאה וטהרה או קדשים. עובדה היא שגם שם אנחנו אומרים סברות ובוררים בין אפשרויות פרשניות.  

מנחם הגיב לפני 3 שנים

תודה.

א. מקבל

ב. ועדיין מדוע התורה כותבת את הצפי שלה? זה מובן מאליו. במילים אחרות מה היה קורה אילו התורה לא היית כותבת זאת, עדיין היה ברור שיש להתנהג באופן מוסרי, לא?

(ולגישה שהכל תורה ואין מערכת נורמות נוספות, זה כמובן כפתור ופרח. ואולי מכאן ראה עבורם)

ג. מקבל. ממתין לטור המורחב

מנחם הגיב לפני 3 שנים

לגבי ג’: מדוע התורה מוסיפה צו דתי לערך מוסרי, מה אכפת לה שישאר רק ערך מוסרי?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

ב. זה לא צפי אלא ציפייה. התורה מורה לנו שרצונה שנהיה מוסריים. זה לא ממש מובן מאליו, אבל גם אם כן איני רואה בזה קושי מיוחד. חשוב לתורה לחדד שיש חובה דתית (לא הלכתית) להיות מוסרי.
ג. זה לא שאלה של מה איכפת לה. זו האמת: שבכל צו מוסרי יש ממד דתי. לא לרצוח או לעזור לזולת זה בעל ערך מוסרי וגם בעל ערך דתי. זה גם מתקן את החברה וגם את ההוד שביסוד.

מנחם הגיב לפני 3 שנים

הבנתי.תודה רבה!

Back to top button