מושב ליצים

שו”תקטגוריה: הלכהמושב ליצים
רפאל יוחנן שאל לפני 3 שבועות

ראיתי (בערך) מה שכתבת בקשר לצפיית סרטים וכו בקשר לדבר שאינו מתכווין וכו.
מה בקשר למעשה ליצים? הרי בא נגיד שבאמת מצות תלמוד תורה היא כמו שכתב האבן האזל בהלכות מלכים שכל עוד שאני מתעסק במשהו אז אני פטור. וגם אם ראיתי שמשהו טוען שבזמן שמשהו נהנה מספר של סיפורים וכו אז אינו עובר על ביטול תורה  והביא ראיה מהאבן האזל הנ״ל (בכלל לא הבנתי את סברתם שהרי להרמב״ם גם זה מושב ליצים) , הרי לא מסתבר לומר שיכול לעבור על מושב ליצים. בקיצור נראה לומר שכל מה שהתירו (וראיתי קצת גם מי מה שכתבת בקשר לביטול תורה שהיינו ביטול באיכות התעסוקה בזמן) הרי בוודאי שצפייה בסרט אינו דבר המעלה את האדם או משלים אותו. והטענה הנפוצה שיש מסר מוסרי בסרט היא טענה דמגוגית שאין בה כמעט כלום, שהרי חז״ל והרמב״ם בעצמו שרוצים להביא ממנו ראיה מנו באיסור קריאה כמה מהספרים (כמו הספר של בן סירא ) שגם בהם יש מסרים של מוסר. (מקווה שלא תביא ראיה מזה שחז״ל מביאים לפעמים מהספר הזה סיפורים בגמרא)
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

צפייה בסרטים היא קודם כל הנאה. מותר ליהנות. במקרים לא מעטים יש גם תובנות ומסרים ללמוד משם.

רפאל יוחנן הגיב לפני 3 שבועות

גם מושב ליצים זו הנאה, אבל מה נעשה יש הנאות מותרות ויש הנאות אסורות. אם יש לך בבקשה הסבר על איך זה לא נכנס להגדרה של מ“ל. תודה

השאר תגובה