מזל

ישנן הלכות שמבוססות על הנחות שאינן נכונות בהכרח. לדוגמא הגמרא בתחילת כתובות ובעוד מקומות בעניין: נסתחפה שדהו, ומזלך גרם וכו'. שאלתי היא: אם כיום מובן בעולם המדע שאין דבר כזה מזל טוב או מזל רע, וניתן להסביר תופעות כאלה ואחרות בצורה של סטטיסטיקה וכדומה, ממילא ההלכות הללו משתנות?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

אם ברור שההלכה הנדונה מבוססת על טעות, אזי אם הטעות היייתה מעיקרא (כבר כשקבעו את ההלכה) היא בטלה. אבל לא תמיד מה שברור לך הוא באמת ברור. כדאי לשאול ולהתייעץ לפני כן. כדאי לבדוק האם באמת ההלכה מבוססת על הטעויות הללו (ייתכן שאתה טועה בהבנת ההלכה). למשל עעניין מזלך גרם וההיתלות במזל אינה בהכרח מניסטיקה. לפעמים זה ביטוי לאירוע מקרי ולכן אם הוא קרה לך זו בעיה שלך. המינוח הוא "מזלך גרם". כך לדוגמה במעיין או מזל בסוגיית חזקת שלוש פעמים ביבמות (לגבי אישה שמתו שלושה בעליה). אבל אם יש לך הסבר אז כמובן אין לתלות את העניין במזל גם במובן הזה.
 

nav0863 הגיב לפני 2 שבועות

הרמב"ם הרי כן נקט בביטול על החששות הללו: (תשובות, בלאו. ריח)??

השאר תגובה

Back to top button