מזל טוב!

שו”תקטגוריה: כללימזל טוב!
אברימי שאל לפני 9 חודשים

שלום הרב, 
מזל טוב על שנת השישים!
אמרו רז”ל (אבות ה, כא): ” בן ששים לזקנה , בן שבעים לשיבה, בן שמונים לגבורה, בן תשעים לשוח, בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם”.

וכתב רבנו יונה: “והייתה כוונתם ז”ל בדברים האלה להזהיר על התשובה ושיחשוב האדם על קיצו בהגיעו לימי הזקנה, אם לא זכה לעשות כן בימי בחורותיו, ואחרי כי קרבה לבוא עיתו יעזוב חפצי הגוף ותאוותיו ויתקן נפשו, ובהגיעו לימי השיבה, יוסיף לגרש מליבו ענין העולם. ולפי מיעוט השנים הבאות ימעיט בעסק העולם ויתייחד תמיד להתבונן ביראת השם, ולחשוב עם נפשו, ולתקן מידותיו, ולבקש תורה ומצוות”
טוב, לא אכביר במילים: מזל טוב! שתוסיף להרבות תורה ודעת מתוך שמחה, בריאות והרבה אושר! 
אברימי

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 8 חודשים

השאר תגובה