מחברת הראיה הפיזקו-תאולגית

שו”תקטגוריה: אמונהמחברת הראיה הפיזקו-תאולגית
ידידה שאל לפני 2 שנים

שבוע טוב
שלום הרב,
קראתי את המחברת שלך (מאוד מעניינת רק לענ”ד מקצרת מדיי) ורציתי לשאול שאלה.
 
הרב כתב במחברת שחוקים הטבע הם מאוד מיוחדים ולכן לא מסתבר לטעון שהם אקראיים. חוקים שהופכים דבר פשוט לדבר מורכב הם מאוד מיוחדים.  ומרבית מהחוקים לא ייצרו דבר מורכב. טענה זאת מאוד הגיונית ואני מקבל אותה.
אך השאלה שלי האם לא כל מערכת חוקים תהיה בעלת פרמטר מסויים שתהיה הכי ייחודית כלפיה? – למשל מערכת החוקים שלנו מייצרת דברים מורכבים, מערכת חוקים אחרת תהיה בעלת היכולת ליצור את הכוכב הכי גדול מכל מערכות החוקים האחרות, מערכת חוקים שלישית תגרום לפיזור אחיד של חומר במרחב. וכו’ וכו’.
אם כך, מדוע מורכבות הוא פרמטר עדיף מאשר מערכת חוקים של הכוכב הכי גדול למשל?
זה נראה לי כמו בחירה אישית שלנו. לא כן? אבל מי אמר שבחירה סובייקטיבית היא תוכל לטעון משהו אמיתי ובטח לדבר כמו יוצר לעולם…

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

שלום רב.
ראשית, זו פעם ראשונה שמישהו אומר לי שאני מקצר מדיי.
כפי שהסברתי שם (הדגמתי עם האנטרופיה), לא. מורכבות היא עניין אובייקטיבי, ורוב מוחלט של מערכות החוקים לא ייצרו דברים מורכבים.
דבר מורכב הוא משהו שסיכוייו להיווצר ספונטנית קטנים, לכן אין משמעות לשאלה למה בחרתי דווקא מורכבות.

ידידיה הגיב לפני 2 שנים

אני מקווה שהרב רואה את זה בתור מחמאה אם לא אז סליחה! 🙂 [זה סימן לא טוב כלפיי, שאני קשה הבנה…]

אני לא חושב שמורכבות היא מילה נרדפת לאנטרופיה וייחודיות.
היא משהו שונה יותר קשורה למושגים ‘מערכת’ ו’סדר’ : https://en.wikipedia.org/wiki/Complexity

אך לפי תשובת הרב שמורכבות מודגמת עם אנטרופיה וייחודיות. אז חוזרת השאלה שנשאלה באתר פעמים רבות. כל מערכת חוקים בעלת כוחות משיכה ממשיים תיצור דבר ייחודי. למשל בדוג’ שהרב הביא בהקדמה למחברת. קיים מיכל עם גז אידאלי בסתמא היינו מצפים לפיזור אחיד של הגז במיכל. אך במידה שיהיו במיכל הגז כוחות משיכה – יווצר במיכל מצב מאוד מאוד מיוחד. [מוצק]. כך גם כלפי היקום כל מערכת עם קבועי גרביטציה וכח-חזק גבוהים. תוצריהם יהיו מיוחדים מאוד מאשר בנ”א.
[אומנם לא מורכבים].

אם כך השאלה שלי חוזרת. מורכבות זהו הגדרה שלנו שלא קיימת במציאות. מדוע דבר מורכב עדיף ממערכת שתיצור את הכוכב הכי גדול בייקום. וכו’

מיכי צוות הגיב לפני 2 שנים

שלום ידידיה. רק הערתי בצחוק. הכל בסדר.
התייחסתי לשאלה זו בתשובה כאן באתר לא מזמן. משום מה איני מוצא כעת. אנסה לחפש. רק אומר שאין טעם לעסוק בזה. החיים והחוקים שהביאו ליצירתם מספיק מורכבים בלי להיכנס לכל מיני הגדרות מיותרות. ולא נכון שכל מערכת חוקים תביא למשהו ייחודי, אחרת הוא לא ייחודי.

ידידיה הגיב לפני 2 שנים

אהה…
אכן ראיתי את השאלה שם משם כתבתי את השאלה פה.

התכוונתי שכל מערכת חוקים תביא למשהו ייחודי בדרך שלה. אחת תיצור את הכוכב הכי גדול השנייה את הפיזור הכי אחיד בחלל. השלישית תיצור את הייסוד הכי מורכב בטבע. וכו’ וכו’. המערכת חוקים שלנו למשל יוצרת דבר מאוד מורכב.
בוודאי שרוב מערכות החוקים מייצרות אירוע שהוא הכי ייחודי בפרמטר שלה דייקא! מעין שיא גינס בתחום *שלה*. (כפי שהראתי לעיל למשל – כוכב הכי גדול,פיזור הכי אחיד בכלל, הייסוד הכי מורכב בטבע וכו’)
והרי מורכבות היא רק פרמטר אחד משלל הפרמטרים שיהיו בספר שיאי הגינס.

ככה שברגע שאנחנו לא מגדירים מורכבות מצד מיוחדות כמו משל הגז במיכל -> אנטרופיה, אין שום סיבה שנבחור את הפרמטר של מורכבות בתור פרמטר אובייקטיבי כדי לבחון אותו בשאר מערכות החוקים (אמנם אני מסכים שרוב מערכות החוקים לא ייצרו דבר מורכב).

תודה הרב,
משהו בשאלה שלי נראה אכן טיפשי אבל מצד שני נראה מאוד ייסודי. אשמח שהרב ישים את הנק’ מה לא נכון פה….

מיכי צוות הגיב לפני 2 שנים

לא מבין מה אתה רוצה. הסברתי הכל. התשובה הנ”ל תעלה לאתר בקרוב ונלנקק אליה.

ידידיה הגיב לפני 2 שנים

תודה על המענה,
אינני מבין מה לא מובן פה?
ראיתי שם את הדו שיח וזהו בדיוק ההבדל בין השאלה שם לשאלה שלי.
השאלה שם מתמקדת בתוך הגדרת המורכבות האם ניתן לגזור מכך שהעולם מיוחד.
אני חושב שזה דבר פשוט שמרבית מהיקומים לא ייווצרו עולם מורכב שמיצר בנ”א… אינני מבין את הכותב התם.

בכל מקרה,
הטענה שלי מתמקדת בנושא: מדוע מורכבות היא פרמטר עדיף מכל פרמטר אחר בהגדרת מיוחדות של העולם.

הרי הרב יסכים איתי שכמות החוקים שייצרו יסוד כימי מורכב וגדול במיוחד הם בודדים. וייסוד כימי שכזה הוא לחלוטין לא מורכב. אלא אולי ייחודי.

אם כך כאשר נראה ייקום שמייצר יסוד כימי מיוחד נהיה מופתעים ונומר שרוב חוקי הטבע לא ייצרו זאת ועל כן זה סימן למתכנן?!
מורכבות היא פרמטר אחד משלל פרמטרים אפשריים שחוקי הטבע יכולים ליצור (ייחודיות, אסתטיקה, יופי , מורכבות וכן הלאה וכן הלאה).
מדוע הפרמטר של מורכבות עולה על כל שאר הפרמטרים?

מיכי צוות הגיב לפני 2 שנים

כבר הסברתי ואחזור פעם אחרונה.
אני מדבר על מיוחדות. אם נוצר דבר מיוחד סביר שזה לא קרה במקרה. חיים הם מספיק מיוחדים בשביל לבסס טיעון כזה. זה הכל. אם ז מה שקרוי מורכבות או לא – זו סמנטיקה לא חשובה.
אם כל מערכת חוקים היתה מייצרת משהו מיוחד אז הוא לא היה מיוחד. מיוחדות לא מוגדרת ביחס למערכת החוקים הנוכחית אלא בצורה כללית (ביחס לתוצרים של מערכות אחרות). אם היי מגריל מערכת חוקים מסויימת לא היו נוצרים דברים ברמת מורכבות/מיוחדות של החיים. לא ממש מסובך.

ידידיה הגיב לפני 2 שנים

זה נכון שחיים הם מיוחדים ונכון שכמעט כל מערכות החוקים לא היו מייצרות חיים.
אבל!
אבל כל מערכת חוקים הייתה מייצרת משהו אחד שבו היא מיוחדת.
למשל אולי אם היה מערכת חיים שתיצור כוכבים אחידים במרחק של 100 ק”מ אחד ממשנהו (נניח).
זו מערכת חוקים מאוד מיוחדת מן הסתם רק אחת תוכל ליצור זאת.
האם בעקבות כך נניח שיש מאחוריה מתכנן?

כל מערכת חוקים תיצור מקרה שמיוחד עבורה! ששאר מערכות החוקים לא ייצרו. (אחרת אין ביניהם שוני)
וכי נתייחס למקרה זה בתור מיוחד?!

אלא, מורכבות הוא הגדרה אחת משלל ההגדרות, אשר מתאימה למערכת החוקים שלנו.
ולכן אנחנו לא נוכל להשתמש במורכבות כמו בכל פרמטר אחר ע”מ לגזור ממנו עובדה.

השאר תגובה