מחכה לסקירת עונת הNBA מאת כת"ר

שו"תקטגוריה: מטא הלכהמחכה לסקירת עונת הNBA מאת כת"ר
מתן שאל לפני 4 שבועות

כיצד יש למדוד את יכולתיו של קינג ג'יימס כעת ומה פשר זריקת השלשה של ר' הארדן והאם ה"ר סטפן ילך עמנו בקרי?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

רק כעת סיימתי את ניצחונו של מרן המלך על סטפן דנן. ועליו נאמר תיישים נעשים גדיים.

המשליש הגיב לפני 4 שבועות

ואולם אנן בדידן נקטינן היזהרו בזקן (ק קמוצה) ששכח תלמודו

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

הך דיקנא משבר לוחות הוי ולא שברי לוחות המונחים בארון. ודוק היטב. אמנם במשחק האחרון חזינא דמפקינן נכי רבעא דממונא אפומא דחד (דברבע הראשון הך דיקנא שבת ממלאכתו מלאכת הקודש).

מתן הגיב לפני 4 שבועות

לא מסתברא דהאי גברא רבא יגלח דיקנא דליכא למסמך אמאמר דד"ר רא"ז בתראה דהא מקובלני מר' ור' מר' דאין לגלח בס"ע הל"מ ולגדר תיישים לא הגענו ואף לכבוד שבת קודש והפליעאופא איכא למיחש.

nav0863 הגיב לפני 4 שבועות

אך ניקוי שפמו מיהא שרי. ומלבד זאת גדול כבוד הבריות שדוחה וכו'.
ועכ"פ אם איתא לעת"ל דיתקינו לו סעודתא בשעת הנפת האִיסְפַּקָא, ודאי שרי.

מיהו הא מיבע"ל היכי לידון דיינא (לעת"ל) בשעת הנפת איספקא דארעא דמדנח. האם איכא תורת איספקא עליה, והוי עת רצון בהאי שעתא. או"ד אין כאן אלא עצה עמוקה,- עצת רשעים. דבאמת ל"ה איספקא כלל, רק דהקומישינעער בעי למיתן חשיבותא להאי תמנייתא דגמר דארעא דמדנח. ומתוך קולא שהקלת עליה בתחילתה החמרת עליה בסופה.

תיקו

השאר תגובה

Back to top button