מחלוקת הרמבם האריזל

שו”תקטגוריה: פילוסופיהמחלוקת הרמבם האריזל
ריס שאל לפני 6 שנים

לייבוביץ טען שהרמבם והאריזל היו חלוקים לגבי מהותה של האלוקות בצורה מאד עמוקה. השאלה שלי היא אם הרב יכול לכוין למקור או להסבר שמחדד את ההבדלים בין הרמבם והאריזל  או הקבלה לגבי מהות האל. שלא אחטא בזריקת סיסמאות בלי לבחון את הדברים לעומק.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 שנים

זו שאלה רחבה מדיי. יש שוני בתפיסת האלוקות בין הפילוסופים למקובלים, ולא דווקא בין הרמב”ם לאריז”ל. אנסה בקצרה.
מבחינת הפילוסופים אלוקים נמצא הרחק מעלינו ובינו לבינינו (=היקום עד גלגל הירח) יש מרווח אינסופי ריק (בלשון המקובלים זהו הסובב ולא ממלא. טרנסצנדנטי ולא אימננטי. אמנם יש פילוסופים שמדברים גם על ממד הממלא, אבל דומני שהרמב”ם לא ביניהם). אנחנו לא יכולים לתפוס אותו (אלא דרך תארים שליליים של הופעתו כלפינו). מבחינת המקובלים המרווח הזה מלא בספירות ועולמות. שמתווכים בינינו לבינו (יש מחלוקת פרשנית האם אור א”ס שהוא בראש הפירמידה הוא האלוקות עצמה או שהוא עדיין שייך להופעותיה והיא נעלמת מעל הכל).
אפשר לטעון שאלו שתי הסתכלויות דומות במינוח שונה, בפרט אם מבינים שעצמותו הנעלמה לא כלולה בעולמות שעד אור א”ס. במקרה זה מדובר באותו תיאור, וההבדל הוא רק בשאלה האם המרווח מלא או ריק.

דוד הגיב לפני 6 שנים

תודה רבה

ישראל הגיב לפני 6 שנים

כהמשך לדיון זה, היכן בתמונה זו מתמקם עולם האידיאות ?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

קשה קצת לאתר. מקובל לזהות את עולם האידיאות עם עולם היצירה (מתחת לבריאה ומעל לעשייה). יצירה מלשון צורה. הבריאה מבטאת את בריאת העצמים יש מאין, היצירה מכילה את הצורות, ובעשייה הצורה מתלבשת על החומר ויוצרת עצמים כפי שהם מוכרים לנו (חומר + צורה).

ישראל הגיב לפני 6 שנים

תודה. ומהו, בתמונה זו, עולם האצילות ?

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

האצילות מקביל לנשמה שבתוך העצמים. בי”ע הוא היווצרות העצם, אבל בתוך העצם (בעיקר העצם החי, אבל לא רק) יש ממד רוחני כלשהו שנותן לו את חיותו ואת ייחודו כעצם אחדותי ואחד. אגב, כבר הסביר הלשם שאצילות משורש אצלו, שאור א”ס כנשמה בגוף בתוכו. אולי אפשר לומר שגם האצילות היא הנשמה שנמצאת “אצל” האובייקט ומחיה אותו.

Back to top button