מחקר היסטורי של קיום המצוות

שו”תקטגוריה: כללימחקר היסטורי של קיום המצוות
אורן שאל לפני שנה 1

שלום הרב,
האם לדעתך מצוות כמו ק”ש, תפילין ומזוזה קוימו בעבר ע”י אנשים כמו עזרא הסופר, דוד המלך, או משה רבנו?
כמו כן, האם יש חשיבות לשאלות כאלו להבנתנו את התורה?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לא יודע. לא נראה לי מאד חשוב. יכולה להיות לזה השלכה אם נגיע למסקנה ברורה שמדובר בטעות שלנו. במצב כזה ניתן להסתייע בראיה על מה שהיה בהיסטוריה. אבל בלי זה לא מאד חשוב מה עשו אז.

בנימין גורלין הגיב לפני שנה 1

האם הרב יכול להסביר תשובתו, על איזו “טעות שלנו” מדובר, לדוגמא: זמן קריאת שמע שחרית, אנחנו מקיימים את המצווה עד סו”ז ק”ש ואילו אבותינו קראו בזמן קימה, האם זו “טעות שלנו” ?

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

לא בהכרח. כתבתי שיש כאן שתי שאלות שאין תלות ביניהן: 1. היסטורית – האם אנחנו עושים כמו אבותינו? 2. הלכתית – האם אנחנו טועים? כתבתי שרק אם יש לך שיקולים הלכתיים ופרשניים שמראים שטעות בידינו, ניתן להסתייע בראיות היסטוריות (שאבותינו עשו אחרת). אם זו הייתה אותה שאלה לא היה טעם בכל זה.

בנימין גורלין הגיב לפני שנה 1

אם אנחנו עושים שלא כמו אבותינו, האם בהכרח שהם או אנחנו טועים ?

מיכי הגיב לפני שנה 1

לא בהכרח. יש פירושים שונים שיכולים להיות תלויים בנסיבות

אם ציוה - גם קיים הגיב לפני שנה 1

בס”ד א’ בתמוז תש”פ

משה רבנו מדבר על ענייני האמונה, לא רק בצורה המינימלית של ק”ש שחרית וערבית, אלא כפשוטו ‘בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך’ כפי שרואים בספר דברים שהוא חוזר וחוזר על ענייני האמונה, וכן דוד המלך מדבר על ענייני אמונה בלי סוף, כפי שנראה במזמוריו. לנו הקילו חכמים להסתפק במינימום של שתים שלוש דקות בערב ובבוקר.

אף מצוות ‘והיו לך לאות על ידך ולטטפת בין עיניך’ שציוה משה בתורתו – בוודאי קיים יוצאי מצרים שראו את בני המלכים המצרים מתעטרים ב-ddft סמל אלילם הנחש – שמחו להתעטר בראשם בסמל אמונת הייחוד, ובוודאי שגם דוד המלך לא התבייש להתעטר הסמל אמונתו.

לגבי מזוזה – נראה שבאהלים שבמדבר לא היה חיוב מזוזה, אבל כשבאו לא”י ובנו בתים וישבו בהם – בוודאי שכתבו את דברי אמונתם על מזוזת הפתח.

בברכה, ש”צ

בנימין גורלין הגיב לפני שנה 1

ש”צ יקר, שאלתי היתה לגבי סו”ז ק”ש… נראה לי שדוד המלך קרא לאחר הזמן…

אחרי זמן ק"ש? (לב"ג) הגיב לפני שנה 1

בס”ד א’ בתמוז תש”פ

לבנימין אמר –

לא מסתבר שדוד המלך – שזמן קימתו נע בין ‘חצות לילה אקום להודות לך’ לבין ‘אעירה שחר’ – המתין עד סוף זמן ק”ש כבני מלכים, אלא קיים ‘ייראוך עם שמש’.

ובקבלת עול מלכות שמים היה דוד מכרית את כל המזיקים, (הן המחשבות הרעות, כדברי הרמב”ם9, כברכת יעקב לבנימין ‘בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל’.

בברכה, ש”צ

השאר תגובה