מי בכלל סובר אחרת?

שו"תמי בכלל סובר אחרת?
יהודה שאל לפני 2 שנים

אני קורא את הספר השני של הטרילוגיה שלך בימים אלה ורציתי להבין את הטענה ה״מחודשת״ כביכול שעומדת ביסודו.
אבל ליפני כן אני חש חובה להודות לך על הדיוק והשיטתיות שגודשים שם על שורה ועמוד. איכותי להדהים. תודה.
ובכן- לא הבנתי על מה הביקורת בדיוק? היתכן להעלות על הדעת שיש מי מכל בתי המדרש השונים שאומר שיש סמכות מנדטורית לחז״ל בעניני מחשבה או סרטוט קווי המתאר של המציאות?? זה הרי ברור שכל בר דעת יסכים שמבנה המציאות או ״האמת״ היא מה שהיא  ולא משנה אם מישהו חכם ככל שיהיה אמר אחרת. מוזר לחשוב שמישהו לא יסכים לזה.
״הסמכות״ שכביכול ניתנת לחז״ל מצד אלו שאתה חלוק עליהם היא לא מתוך קיבעה שקיימת מחוייבות לחשוב כפי שאלו אמרו אלא מתוך אמונה/שיכנוע/מחשבה שחז״ל היו בעלי כישרון ויכולת להכיר את המציאות כפי שהיא באמת (בין אם מדובר בכישרון מחשבתי אינטלקטואלי ובין אם בצורה מיסטית רוחנית שנמצאת ״למעלה״ מן השכל- רוח הקודש).
ולכן הנק היא בכלל לא סמכות בתחום המחשבה אלא האם אכן הם היו חשופים לערוצי קליטה מפותחים מאיתנו או לא? זה הנושא ועל זה צריך להיות עיקר הדיון. כל צד צריך להסיר את עמדתו. אבל כמובן שכולם מבינים שאףאחד לא מוסמך לקבוע איך המציאות ניראת. כולם מסכימים שמה שחשוב פה הוא האמת…

אין לי ספק שיש הרבה מאוד מאמינים נעדרי אומץ וכישרון מחשבתי ניתוחי. כמובן שהמון מסתתרים אחרי תיוגים והגדרות כדי לפתור עצמם מהתמודדות כנה עם קשיים. אך אפילו להם מובן שא״א לחייב אותי לחשוב מה האמת. הם פשוט סבורים שחזל צודקים ומתארים נכונה את הדברים אלא שאין להם את היושר או האומץ לבחון זאת.. זה הכל..
אף אחד לא העניק סמכות לחז״ל…

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

יש לנו ויכוח עובדתי. לדעתי אין כמעט אחד שלא חושב כך. פוק חזי את התגובות לדברים שאני כותב.
מעבר לזה, זה אינו החידוש העיקרי שם. זו נקודה אחת שעולה בהצבת התשתית לדיון במחשבת ישראל וסוגיותיה. ואכן, אני גם חושב שאין להם מקורות מידע עילאיים, וכתבתי גם את זה.

יהודה הגיב לפני 2 שנים

כפי שאמרתי- הסיבה לתגובות לדברים שאתה אומר הם לא משום שאתה חולק על מקור הסמכות הבלעדית לקביעת צורת המציאות איך היא אלא זהו שילוב של שכנוע (גם אם אינו מנומק/מבוסס בצורה עניינית) שצורת המציאות היא באמת כפי שסרטטו חז״ל הואיל והם ״מומחים״ לדבר, יחד עם צורך בסיסי של הנפש האנושית ביציבות נפשית-השקפתית אודות החיים והסובב אותם.
לדעתי מדובר כאן בשיפוט שגוי של התופעה. זה הכל.
ומסכים שזה רק נק אחת ביצירת התשתית של הדיון אך דומה שנק זו מקבלת משקל רב לאור החריגות שהיא משדרת.. (במובלע אמרתי שיתכן שהחולקים עצמם לא מודעים להבחנה שאני מתאר כאן ושמא בלא משים הם מאמצים את העוון שאתה מייחס להם. אך שוב לא כי הם אוחזים בו מהותית אלא מחוסר ניתוח של תשתית הדיון)

השאר תגובה

Back to top button