מכונית אוטונומית

שו”תמכונית אוטונומית
מובילי שאל לפני 2 חודשים

מכונית אוטונומית שיצאה והזיקה מה דינה שור אש גרמא חיציו בור המהלך 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

זה לא חיציו כי אין כאן כוח ישיר. בפשטות זה או רגל או בור המתגלגל, ולמעשה זהו בור מכוסה (שהרי יש בה מנגנונים שמונעים תאונות. לכן יש לדון אותה כמו מכונית עם נהג רגיל. אם הנפגע היה יכול להישמר זו אשמתו והפוגע פטור. ואם לא – הוא חייב כבור המתגלגל. גם מדין רגל, הפטור ברה”ר הוא רק מצד שיש לך זכות להוליכה שם והחובה להישמר היא על הנפגע (כמוש”כ הרי”ף והרמב”ם ועוד). ולכן אם לא יכול היה להישמר הפוגע חייב.

השאר תגובה