מכתב מי'

י' שאל לפני 2 שנים

שלום הרב
מה שלומך?
1.רציתי בבקשה לשאול מדוע עונשו של בן סורר ומורה הוא סקילה אם החשש שהוא יהיה שודד וירצח מישהו שעונש על רצח זה סייף?
2. שעמתי על מעין “חקירה” על מה מקבל יהודי מיתת בן דין, האם זה על עצם העבירה או על השחתת הנפש או על כך שהתגלה שיש פגם קשה בנפשו ע”י העבירה ועל כך הוא מוצא להורג.
הנפקא מינא היא שמי שרצה לומר שהעונש זה על גילוי הפגם בנפש זה מסביר מדוע בן סורר ומורה נענש במיתה כי כל התנאים שהוא הגיע אליהם מעידים על כך שהתגלה אצלו פגם בנפש ולכן הוא מוצא
להורג. מה דעתך?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 שנים

1. ייתכן שזה מפני שהוא הופך לרוצח סדרתי באופי ובדרך חיים ולא לרוצח סתמי שעונשו סיף. כמו ההבדל בין בעל לשון הרע למי שנכשל בדיבור לשון הרע.
2. לא מכיר את החקירה הזאת ואיני יודע כיצד לפשוט אותה. בפשטות עונש ניתן על עבירה ולא על מצב. העבירה תלויה בכוונות ובאשמה ולא בתוצאה (הנזק הרוחני). הנזק הרוחני הוא עצמו סוג של עונש, ואיני רואה היגיון להטיל עליו עצמו עוד עונש.
אני גם לא רואה במה זה מיישב את שאלתך על בן סורר, הרי הפגם בנפש שלו הוא כפגם בנפש של רוצח, אז למה הוא בסקילה ולא בסיף? על כורחך משהו כמו שכתבתי למעלה, וא זאין צורך כבר להוסיף את ההנחה שהצעת כאן.

י' הגיב לפני 2 שנים

שלום הרב
תודה רבה
התחדדה לי שאלה לגבי מה שכתבת.
מה קורה לו יצוייר שלהדליק אור במתג החשמלי בשבת זה חילול שבת דאורייתא, ומישהו בא להדליק אור ושניים מתריעים בו והוא אומר שעל דעת כן הוא עושה והא מדליק אבל אז מתברר שהנורה לא נדלקה או כי
היא שרופה ,(לדעה שזה עצם החילו) או שהמתג מקולל (לדעה שזה בונה במעגל חשמלי) ובפועל לא היה חילול שבת במובן הטכני. האם הוא יסקל או לא?

מיכי צוות הגיב לפני 2 שנים

אני כבר לא זוכר את הדיון, אבל לא הבנתי למה שיתחייב סקילה אם לא נעשה איסור. האיסור הוא בניית מעגל חשמלי. אם הנורה שרופה לא נוצר מעגל חשמלי כי יש נתק בנורה. מעגל חשמלי הוא מעגל פועל. זה כמי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה (סוגיית נזיר כג).

רוני הגיב לפני 2 שנים

הראשונים כבר דנו בכך
יד רמ”ה ענה שסופו ללסטם את הבריות, ומלאכת הליסטות כרוכה בחילול שבת שעונשו סקילה.
דעת זקנים מבעלי התוספות כתבו “ונראה לומר מדכתיב איננו שומע בקול אביו ובקול אמו והוי כמו מקלל אביו ואמו שהוא בסקילה” (כנראה אי ציות להורים שסופו להביא למעשים עתידיים המקלים אביו ואמו הוא העניין כאן).
ומהר”ל כתב: ” ונראה דסופו יתחייב כמה פעמים מיתה, לכך החמירה התורה עליו” (שזו התשובה שנענתה כאן).

השאר תגובה