מסכת כתובות כד עא 3 עדים

שו”תקטגוריה: עיון תלמודימסכת כתובות כד עא 3 עדים
Shurkes שאל לפני חודש 1

שלום הרב מיקי
רציתי לשאול לגבי הברייתא המובאת בדף כד
ת”ר אני כהן וחברי כהן נאמן להאכילו בתרומה ואינו נאמן להשיאו אשה עד שיהו ג’ שנים מעידין על זה ושנים מעידין על זה רבי יהודה אומר אף אינו נאמן להאכילו בתרומה עד שיהו שלשה
 
לא הצלחתי להבין מדוע יש משמעות שונה לג עדים, מדוע לא מקבלים עדות של שניים?
 
תודה 
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

הגדרה מעניינת: בריייתא בדף כד. של איזו מסכת? בבבלי או בירושלמי? אולי באופנישדות? בשם הבקיאות שלי (ירשתי אותו מהש”ך) העליתי שכוונתך לבבלי כתובות כד ע”א.
לעצם השאלה, לא הבנתי אותה. צריך שני עדים כדי להשיאו אישה (כלומר כדי להוכיח שהוא כהן, אחרת יש חשש ממזרות שלו. כך ברש”י. ובתוס’ כדי להוכיח שאינו חלל להכשיר את בתו לכהונה). לכן אם אחד מהשניים בעצמו הוא אחד העדים אזי בסה”כ נדרשים לפחות שלושה אנשים שכל שניים מהם מהווים עדים על השלישי.
שים לב, לא מדובר בשלושה עדים (משאלתך נראה שכך הבנת). העדות היא תמיד על ידי שניים. הגמרא מדברת על ציור של שלושה אנשים, שמתוכם נבחרים צמדי עדים.

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

(כעת ראיתי שבכותרת מופיע שזה בכתובות. מתנצל) 🙂

Shurkes הגיב לפני חודש 1

אכן כך הבנתי, שלושה עדים
תודה על ההסבר
ודווקא השתעשתי מהאופנישדות…

מיכי הגיב לפני חודש 1

🙂

השאר תגובה