מעגלים לא טרנזיטיביים

שו”תמעגלים לא טרנזיטיביים
זאב שאל לפני שנה 1

שלום.
1. אשמח לקבל הפניה לכמה סוגיות הגמרא העוסקות בנושא.
2. להבנתי ספרך החמישי בנושאי לוגיקה תלמודית עוסק בזה. האם הוא בעברית.
3. האם מותר מאמרך:
Loops in Talmudic Logic, with Application to Odd and Even Loops in Argumentation
הופיע גם בעברית?
 
תודה רבה!
זאב שורק

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

2. כן.
3. לא.

  1. תוס’ ב”מ לג ע”א על השבת אבידת אביו ורבו. או”ש ח”א אחרי הל’ חנוכה. זבחים צ ע”ב ובתוד”ה ‘חטאת’ שם (ובצאן קדשים שם). מג”א סי’ ריא סקי”ג וחת”ס שם וכן פנים מאירות ח”ג סי’ לח. קו”ש ב”ב סי’ עח. מאמר דוד קגן היגיון א, עמ’ 23. קובץ הערות סי’ יד אות ה. מאיר בראלי, המעין נא, ב. ועוד ועוד.

השאר תגובה