מצווה לקיים דברי המת

שו”תמצווה לקיים דברי המת
שרוליק שאל לפני 2 חודשים

פלוני חושב על פי מה שלמד מרבותיו שיש עניין גדול להיקבר בארץ ישראל וזכות היא למנוח שיעלו את עצמותיו לארץ ישראל.
 
אלמוני ת”ח ממשפחתו הרחוקה נפטר. בחייו עסק בקבלה הרבה והוא אחז בדעה שרע מאד להעלות עצמות. 
 
הנימוקים והראיות והמקורות לכל שיטה פחות מעניינים, כי אני שואל שאלה מוסרית-הלכתית שהמקרה צצה באירוע כזה.
 
כעת האם יש עניין לנהוג בעצמותיו לפי דעתו שלו אף שאני ורבותיי לא מסכימים איתה? או שכיון שמת פקעו כל זכויותיו ופקעו חובותיי כלפיו ואעשה מה שלדעתי מועיל לו ונכון.
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

אם אתה חושב שזה מזיק לו, למה שתעשה לו נזק? זה שהוא רוצה בכך, אז מה? אם אדם ירצה שארביץ לו, האם עליי לעשות זאת?

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

משום מה נשמטה ממני השאלה הזאת. מחילה.

שרוליק הגיב לפני חודש 1

אני חושב שזה טוב לו. הוא בחייו חשב שזה רע לו. האם יש עניין להעניק אוטונומיה למת?

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

לדעתי אין רשות לעשות לאדם משהו שהוא עצמו לא רצה בו. זהו אולי גם חלק מהמצווה לקיים דברי המת.

השאר תגובה