מצוות השבת אבדה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודימצוות השבת אבדה
נועם שאל לפני 2 שנים

שלום לרב !
במסכת בבא מציעא כו' עמוד ב' הגמרא אומרת שאם אני רואה אדם שמחפש אבדה בחול ואני מצאתי את אבדתו הרי אלו שלו ואפילו אם הוא מחפש בכברה כדי למצוא אבדתו הרי אלו שלו.
האם מדובר שמצאתי את האבדה לאחר שהוא החל לחפשה או שראיתי שנפלה ממנו? שיש לזה דין של זוטו של ים. כך או כך אין זה מובן לי. מדוע לא ישיב לו האבדה הרי היא בוודאי שלו לפחות קיימת סבירות גבוהה שהיא שלו?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

הגמרא שם מסבירה זאת בפירוש: אומרים שזה לא מעיד שלא התייאש אלא הוא מחפש מטבע שאבדה למישהו אחר. הטענה היא כנראה שהחזקה היא שהיה כאן ייאוש, ולכן זכית. כשיש ייאוש אתה זוכה באבידה גם אם ברור לך מיהו הבעלים, כמו בזוטו של ים, לכן שאלת הסבירות האם זה שלו אינה רלוונטית. נכון שלפנים משורת הדין יש עניין להחזיר לבעלים אם אתה יודע מיהו, אבל מן הדין זה שלך.

השאר תגובה

Back to top button