מצוות כאמצעי לחיים

שו”תקטגוריה: פילוסופיהמצוות כאמצעי לחיים
נתן שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,
בספרך ‘מהלכים בין העומדים’ בפרק על הלכה ומוסר, אתה מביא את מחלוקת שמואל ור’ שמעון בן מנסיא בקונפליקט בין פיקוח נפש לשמירת שבת.

בתחילה אתה מעמיד את המחלוקת בשאלה האם החיים הם אמצעי למצוות או שהמצוות הם אמצעי לחיים.
בסופו של דבר, אתה כותב שגם לדעת ר’ שמעון ניתן להסביר שהוא סובר שהמצוות הם אמצעי לחיים (והמחלוקת היא בשאלה אחרת).
אינני מבין את הסברה הזו. ברור הרי שחילוני שחי ולא מקיים מצוות הוא לא ‘בסדר’. מעבר לכך, גם אתה כותב כמה וכמה פעמים שמצוות הם ערכים דתיים, כלומר מטרות ולא אמצעים.
האם תוכל להרחיב וליישב בין הדברים? מה הכוונה שמצוות הם אמצעי לחיים?
תודה,
נתן

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

הניסוח שהמצוות הן אמצעי לחיים הוא לא מדויק, ונאמר רק כתנגודת לביטוי ההפוך (שהחיים הם אמצעי למצוות). כוונתי רק לומר שלחיים יש ערך עצמי (ולא רק כאמצעי לקיום מצוות), והמצוות הן הדרך לחיות נכון.

Back to top button