מציאת מקור

אשר שאל לפני 2 שנים

שמעתי בהרצאה שכתוב בש"ך בחוש"מ שאין לפסוק עפ"י בעל תרומת הדשן
מכיוון שהוא המציא שאלות שהיו כמניין דש"ן (354 ובכל יום בשנה ללמוד שאלה) ויש סייעתא דשמיא רק בשאלות
שהם מעשיות כרגע.
האם יש מקור לדבר?
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

איני יודע.

אבל גם אם יש מקור לדבר, אז מה? האם יש מקור למקור?
אגב, יש הלכות בשו"ע (רמ"א) שלקוחות מתרומה"ד.
כשלעצמי איני מצדד לפסוק על פי אף אחד. אתה נעזר בראשונים ולא פוסק משהו כי הוא כתוב בהם. לכן גם אם התזה הזאת הייתה נכונה אין לכך שום חשיבות ומשמעות.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

ראה ש"ך יו"ד סי' קצו סק"כ שהביא שהתשובות בדויות, ואלו דברים ידועים. אבל לא העלה בדעתו לא לפסוק כמותו בגלל זה.

אכה כל סוס בתמהון הגיב לפני 2 שנים

אז גם אין לפסוק לפי הש"ך בחושן משפט (שלפי ההרצאה כתב את הטענה הזאת שאין לסמוך על פסקים לא מעשיים) כי הוא לא נכתב על שאלות מעשיות? והגמרא והריף והרמבם והראש והטור ושערי דורא והשולחן ערוך מה איתם? אני מנחש שאם מגרילים הלכה בשולחן ערוך הסופי המשולב עם אחרונים רוב הסיכויים שהמקור המבסס שלה הוא לא ספר שו"ת, וגם לא שמענו מני שים אדם עלי ארץ שמייחסים יותר סמכות לשות הרשבא מאשר לתורת הבית שלו. הפשטות בב"ב דף קל ע"ב שאם הרב אומר הלכה למעשה זה מספיק ולא צריך שיהיה מעשה בפועל לפניו.

אכה כל סוס בתמהון הגיב לפני 2 שנים

ולרב מיכי, הרי יודע כל שער עמי ששימך השני מיום היווסדך ועד עצם היום הזה הוא מכ"ם לאיכון וחשיפת עצמים מעגליים בע"מ וא"כ יש להבין כיצד התגברת על היצר להצביע כאן על ולדון במעגליות אף אם יש ליישר המעגל לקו פשוט ואפשר עבודת המידות איכא הכא ומי יעמוד בסוד

מאמרו של הרב הנקין הגיב לפני 2 שנים

ראו במאמרו של הרב איתם הנקין, 'האם יש להעדיף שו"ת או ספרי פסיקה', באתר 'המעיין'

בברכה, פרהצור פישל פרי-גן הי"ו

השאר תגובה

Back to top button