מקורות לרעיון שהמוסר הוא בעל ערך תורני

שו”תקטגוריה: פילוסופיהמקורות לרעיון שהמוסר הוא בעל ערך תורני
אהרון שאל לפני 5 שנים

שלום הרב (ומז”ט על טור המאה!).
 
אני צריך בדחיפות מקורות תורניים לרעיון שלמוסר יש ערך תורני. רעיון זה הובא בדבריך בטור 80 (על כפילות נורמטיבית) –  ”הקונפליקט בין ערכי הדמוקרטיה לבין ההלכה הוא קונפליקט תוך תורני (בתוך רצון ה’), גם אם לא תוך הלכתי”, ובעוד מקומות.
הייתי שמח אם תוכל להפנות אותי למקורות מתוך ארון הספרים היהודי. 
כרגע יש בידי את הקדמת הר”ן לש”ס, ואת הסכמת הנצי”ב לס’ שמיה”ל. יש לי גם את דברי בעל ‘דור רביעי’ בהקדמה, אבל נדמה לי שהם קיצוניים מדי. יש מקורות נוספים???
 
תודה רבה!!!
 
 

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

אני לא מכיר מקורות לזה כי אני לא לומד ספרים שעוסקים בשאלות כאלה. בטוח שבחיפוש קל תוכל למצוא הרבה מקורות. יש פסוקים כמו “ועשית הישר והטוב”, וכל ספר בראשית. אבל למה בכלל צריך מקורות? צריך מקור למי שאומר שזה לא מחייב (בבחינת למה לי קרא סברא הוא?!).

אהרון הגיב לפני 5 שנים

תודה רבה, הרב.

לפעמים יש לי דיונים עם כאלה שלא מקבלים רעיונות בלי שתהיה עליהם ‘הכשר’ של רב מוסמך.

הוויכוח היה על נושא אחר, אלא שהוא התקשר לנושא מוסר והלכה, ולא היו לי בתיקי ציטוטים מוכנים לשימוש. מה לעשות.

בינתיים מצאתי עוד כמה ציטוטים, אני מעלה לתועלת הקוראים:

הרעיון שמצוות בני נח מבוססים על המוסר וההגיון האנושי, והדעת נוטה להם, ראה רמב”ם הל’ מלכים פ”ט ופ”י, חזו”א ב”ק י’ ג’, וליקוט בעניין בשו”ת יד חנוך סי’ ס”ב.

הרעיון שיש בסיס מוסרי שמחייב יהודי עוד לפני ההלכה: הרב קוק מצוות ראיה חו”מ סי’ א’, אוצרות הראיה עמ’ 220, שו”ת אורח משפט סי’ ד’, שו”ת דעת כהן עמ’ ר”ע.

ניתן למצוא רעיון זה בהגדרתו של ר”ש שקופ בתחילת השער החמישי בשערי יושר, לפיו הל’ חו”מ מבוססות על החיוב המשפטי שקדם להם, וחיוב משפטי זה לכאורה הוא מבוסס על המוסר.

Back to top button