מקור לשיעור

שו”תקטגוריה: כללימקור לשיעור
מריו שאל לפני 5 שנים

שלום רב לרב, הרב הזכיר באחד השיעורים האחרונים (נראלי על פוזיטיביזם הלכתי, אבל אני לא בטוח) את שאלת התוס’ על הכרעת המחלוקת בין בית שמאי לב”ה ע”י בת קול והרי אין מקשיבים לה… אמרת שיש תוס’ אחר שמציג את בעיית המחלוקת על ההכרעה, בעניין רוב ראשים ורוב רגלים, חיפוש בפרוייקט השו”ת לא הביא אותי לשום תוס’ כזה, האם הרב יכול לכתוב את המקור?  
ובעניין אחר, בנוגע לתפיסה של הרב את חוקי הלוגיקה (איש לא חוקק אותם וכו’) האם הרב יסכים שבעצם אתה טוען שהם ‘מחוייבי המציאות’? ולכן כל שאלה על המצאם צריכה להביא בחשבון את מצב המציאות שלהם, שהוא נבדל לגמרי משלנו (הביטוי ‘מחוייב המציאות’ קצת מקביל שניסוח מוכר של הרב “הם פשוט הם”)

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

בעיית המחלוקת בין ב”ש לב”ה והיחס לבת קול מוסברת בתוד”ה ‘כאן’, עירובין ו ע”ב (ב”ש חריפי טפי). לגבי הליכה אחרי הרוב בבי”ד לדורות דנו בזה לא מעט פוסקים. ראה בחינוך מצווה עח ובמנ”ח שם אות א, ושו”ע חו”מ סי’ יח ס”א ובנו”כ שם (פת”ש ושע”מ ועוד).
לא הבנתי את השאלה על חוקי הלוגיקה.

Back to top button