מקלחת בתשעת הימים

שו”תקטגוריה: הלכהמקלחת בתשעת הימים
משה מישל שאל לפני 2 שבועות

מה דעת הרב לענין הלכה בימינו במקלחת בתשעת הימים? מים חמים? פושרים או קרים? האם כל הנאה של מקלחת אסורה (מלבד הצורך להתנקות) או רק מרחץ/סאונה אסור?
מדברי הפוסקים רואים שההגיינה בימיהם היתה רדודה מאד. כולם מזכירם ש’אם רגיל להתרחץ בכל ערב שבת, אז מותר לו גם בע”ש חזון’….. אולי בימינו כל ענין המקלחת שונה מהותית ואין צורך להתאמץ לשנות מהדרך הרגילה?
תודה רבה!!!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

מה שצריך לצורך הנקיות. נאסרה רחיצה להנאה בלבד. בגלל שיש תחום אפור לכן מקפידים לעשות שינוי כלשהו, אבל אין כאן באמת עניין לשינוי. ברור שהיום אנחנו איסטניסים, והרחצה חשובה לנו יותר מבעבר, וזה בסדר גמור. ההלכה מכירה באיסטניס מקדמת דנא.
אמנם יש לדון כאן מדין טובל במעין במי החמה שאסור אם מודר הנאה ממנו (ר”ה כח ע”א), אבל נדמה לי שאינו עניין לכאן. לא  מדובר בחפצא שאסור בהנאה אלא באיסור פעולה. ומסברא נראה לי שאם אין מעין אחר נראה לי שמותר יהיה לטבול בו (לא אפשר ולא קמכוון).

י.ד. הגיב לפני 2 שבועות

זה נכון גם לכביסה ולבישת בגדים נקיים?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

מקובל שבכביסה נאסר גם עצם המעשה, שהרי אסרו לכבס גם לצורך הימים שאחרי זה. אבל יש שכל ישר, ואם אין לך בגד נורמלי ללבוש אז כבס משהו ולבש. כמו בבגדי קטנים.

חיים הגיב לפני 2 שבועות

אני מכיר מישהו שנוהג לרחוץ בכל ערב

שבת

מברכים

חודש אדר

ב’.

אז מסתמא הוא לא ירחץ בתשעת הימים…

השאר תגובה