מקרא

יוני שאל לפני 4 שנים

הציקה לי שאלה, מעניין אותי איך הרב התמודד איתה;
בולט בתורה שבשלב של היווצרות האומה ישנם כמעט אך ורק זכרים. איני מתכוון לכך שהגברים משחקים בתפקידים יותר מרכזיים, וגם לא לכך שברוב הפעמים הנשים לא מוזכרות כלל (כמו בדורות שמאדם עד אברהם). אני מתכוון לכך שמאברהם עד הדור של בני השבטים – נולדו רק שני בנות!
בשונה מאדם עד אברהם שכ’ ויולד בנים ובנות, אצל אברהם ל”כ, וכן אצל יצחק [לגבי אברהם אמנם יש דעה בגמ’ שהיתה לו בת]. כן לגבי בני יעקב – הבת היחידה היא דינה, וגם לדבי בניהם – שבעים נפש מורכבים כמעט לגמרי מזכרים (למעט דינה, ואולי גם יוכבד).
[אמנם יש דעה במדרש שכל השבטים נולדו עם תאומות – והביאוה רש”י ורמב”ן. ורמב”ן מעיר שלפי דעה זו צ”ל שכל הבנות מתו קודם שירדו למצרים, אחרת היו צריכים להימנות בכלל הנפשות שירדו למצרים].
איך מתמודדים עם כזו תופעה שבמציאות המוכרת לנו היא לא נתפסת – שלוש דורות של זכרים בלבד (למעט שני נקבות) [וגם זה שמתו כל הבנות לפני ירידת מצרים זה לא נתפס מציאותית, מלבד עצם האי סבירות שכל השנים עשר לידות יהיו לידות כפולות].

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שנים

אני לא יודע. ייתכן שהיו בנות ולא נמנו מסיבה כלשהי. אבל אכן צ”ע.

gil הגיב לפני 4 שנים

מחילה,זו שאלת תם של מי שהאופן שלו בהבנת המקרא היא בחומש רש”י. נולדו גם נולדו בנות אלא שלא מנו אותן כלל כי מבחינת רשימות היחס אין בהן ערך בחברה פטריארכלית. אלו שכן נמנו היו יוצאות דופן שבשמן נקשר איזה אירוע מיתולוגי או יוצא דופן בחשיבותו-כזה שגרם לשמן לא להשכח מאות שנים עד העלאת הסיפור על הכתב. דינה הוזכרה בשל סיפור האונס, הגם שיתכן והיו ליעקב עוד בנות:”ויקומו כל בניו ובנותיו לנחמו”. כזו היתה למשל “סרח בת אשר”. אגב גם בין הגברים היו כאלו שנזכרו במקרא בשל סיפורים מפורסמים שנקשרו בשמם.חנוך-כי לקחו האלוהים,נמרוד-גיבור ציד לפני ה’,ענה-מצא את הימים במדבר. ועוד ועוד תנא כי רוכלא ליזיל ולמני?! ‘ולגבי הסיבה המיחודת שמאדם עד אברהם כן כתוב שהולידו בנות-כי זה נועד לשרת את המסר שהעולם הלך והתיישב,הלך והתרבה באוכלוסין מתוך זוג בודד של בני אדם.
שהמקשה ילך ויפתח פירוש קאסוטו וימצא נועם לנפשו.

השאר תגובה