מרק עם שמיטה

שו"תקטגוריה: הלכהמרק עם שמיטה
מדיח כלים מהלך על 2 שאל לפני שנה 1

מרק טחון די טעים.
רובו ירקות יבול נכרי היתר מכירה גבולות עולי מצרים שישית וכדו'
מיעוטו ירק שקדוש בקדושת שביעית [אוצר בי"ד]
עם הנותר, יש לנהוג קדושת שביעית ? או שבתר רובא אזלינן ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

https://www.yeshiva.org.il/midrash/26900
יש שם  סברא שזהו דבר שיש לו מתירין, שכן אפשר להשתמש בכל התערובת בדרך של היתר. אמנם נחלקו בזה הראשונים (האם בכה"ג הוא דבר שיש לו מתירין או לא), ומכיוון שמדובר באיסור דרבנן (שביעית בזמה"ז) לכן יש מקום להקל לדעתי.
עוד ראיתי שם סברא שהאיסור להפסיד פירות שביעית אינו בגלל קדושתם אלא בגלל שהם הפקר והתורה זיכתה אותם רק לאכילה. לכן אין היתר להפסידם. וגם על כך יש לדחות, שהרי גם זה גופא בטל ברוב. מעבר לזה, מה האיסור להפסיד פירות הפקר? ועוד, פירות שאין בהם קדושה אין בהם גם הפקר והסברא שהתורה זיכתה אותם רק לאכילה גם היא לא קיימת בהם.
כל זה לגבי הפסד שלהם. לגבי הוצאתם לחו"ל וכדומה אותן סברות קיימות, והטענה שאין קשר לקדושה לא שייכת.
 

השאר תגובה

Back to top button