משניות ברייתות תוספתות

שו"תמשניות ברייתות תוספתות
העדולמי שאל לפני 2 שנים

המורים הלכה מתוך משנתם הרי אלה מבלי עולם. האם הכוונה שבאמת המשנה מההתחלה לא נועדה ולא מתאימה להוראת הלכה ישירה, או שאחרי שההלכה המשיכה "להתפתח" אז כבר אי אפשר להורות ישירות מהמשנה. כמו שהגאונים הורו ישירות מהגמרא והיום המורה הלכה מתוך הגמרא ומדלג על כל הראשונים והאחרונים אז הרבה אנשים רואים אותו כמבלה עולם. במצרים מן הסתם בדור שאחרי הרמב"ם הורו הלכה ישירות מתוך הרמב"ם אבל כיום יש לנו מגן אברהם פרי מגדים עולמות שלמים שלא מתעלמים מהם.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

מהמשנה עצמה מאד ברור שהיא לא נועדה להורות הלכה. אחרת למה הביאו דעות חלוקות ולא את הדעה שנפסקה להלכה. ובכלל, כמעט בשום משנה אין הכרעה.
אבל יש כאן מעבר לזה. הוראה מתוך המשנה בלי להבין את פירושיה ולדון ביישום הדברים לנסיבות שבשאלה זהו מבלי עולם. האריך בזה מהר"ל בנתיב התורה פט"ו.
אגב, לפחות לפי מהר"ל (וגם לדעתי הצנומה) זה לא קשור דווקא למשנה, אלא מדובר על מי שמורה הלכה מתוך טקסט מסוים (גם אם זה המשנה ברורה), ולא משיקול דעת שלו.

העדולמי הגיב לפני 2 שנים

תודה

רק הערונת, המשנה מסבירה למה היא מביאה דעות חלוקות: "אמר רבי יהודה, אם כן למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלה, שאם יאמר האדם כך אני מקובל, יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת".

ושמו חירה הגיב לפני 2 שנים

לענ,ד כוונת המשנה בהוריות שהמשנה נועדה לדיון בתוך בית המדרש [בסיס לדיון] ולא ספרי הלכה פסוקה. שבה פחות מתאים לומר כדברי פלוני שמעת אלא רק לחתוך כך וכך ההלכה.

השאר תגובה

Back to top button