נגיעה באישה נידה כדי להציל אותה

שו”תקטגוריה: הלכהנגיעה באישה נידה כדי להציל אותה
רון שאל לפני 10 חודשים

האם מותר לי לגעת באישתי כאשר היא נידה כדי להצילה מסכנת חיים(ראיתי בשו”ע שרושם שיהרג ולא יעבור)?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 10 חודשים

אכן יש דעה כזאת בפוסקים, אבל לדעתי אין שום היגיון להחמיר בזה. ככל שאני זוכר בשו”ע לא כתב זאת אלא הב”ש, אבל זה לא משנה לדינא.

י.ד. הגיב לפני 10 חודשים

לשיטת הב”ש מה ההבדל בין זה לחסיד שוטה?

mikyab צוות הגיב לפני 10 חודשים

שאלה טובה. הגמרא (סוטה כא ע”ב) אומרת שזה משום שלא אורח ארעא לאיסתכולי בה. אולי כוונתה לפי הב”ש היא שבאמ אי איסור הסתכלות או שאפשר להצילה בלי הסתכלות. אבל איסור שהוא בגדר אביזרייהו דעריות באמת לא צריך להציל.
ובתוס’ שם הביא ירושלמי שמשמע ממנו שחולק על זה ואולי באמת באיסור ערווה אוסר להציל, ורק בשהייה לצורך הורדת התפילין זה חסיד שוטה.
אבל כאמור כל זה דברי תימה.
נדמה ללי שגם בבבלי יש סוגיות חלוקות ביסוד של הר”ן שמחייב למסור נפש על אביזרייהו דעריות, ואולי לב”ש הסוגיא בסוטה אינה להלכה. ובאמת אם תסתכל שם בסוגיא תראה שדין רשע ערום מובא להלכה אבל חסיד שוטה לא.

השאר תגובה