נדירות מול מיוחדות

שו”תקטגוריה: אמונהנדירות מול מיוחדות
סיני ועוקר שאל לפני 8 חודשים

לפני כשנה הייתי אצלך, ודנו בבסיס הרציונלי ליהדות, בהינתן שמאמינים שיש בורא (במובן של הטיעון הקוסמולוגי).
אני טענתי שם שטענת התגלות הר-סיני, בשל היותה אירוע חסר הסתברות (מעצם הגדרתו, כי לא היה כמוהו לפניו ולא אמור להיות אחריו), זוקקת ראיות חריגות בעצמתן, כלומר לדחוק כל אלטרנטיבה קיימת עד להסתברות אפסית ואבסורדית.
אתה טענת שדי בראיות סבירות. לדבריך, ברגע שיש אלהים, יש אפשרות שהוא התגלה או שלא, ודי בעדות סבירה כדי לומר לנו איזו מהאפשרויות התקיימה. בדיון בדבר ציינת “מיוחדות” מול “נדירות”, כאשר “נדירות” אינה סיבה לשלול דיווח (נגיד אם יאמרו לי שלנשיאות ארצות הברית נבחר אדם ממוצא מונגולי), אבל “מיוחדות” (נגיד דיווח על רצף של 6 מיליון 6 בהטלת קוביה הוגנת) כן.
אם הבנתי נכון –
“נדירות” היא כאשר נבחרת אפשרות אחת מני כמה קיימות, גם אם הן לא שוות הסתברות. במצב כזה די בדיווח אמין.
“מיוחדות” היא כאשר נבחרת אפשרות אחת מני כמה קיימות, שהיא קטנת הסתברות מאד וגם בעלת משמעות ייחודית עבור מקבל הדיווח (בתנאי שרוב האפשרויות אינן בעלות משמעות).
האם הבנתי נכון?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 8 חודשים

גם אפשרות מיוחדת וגם נדירה הן קטנות הסתברות. זה כמו ההבדל בין תוצאה רגילה של הטלת קוביה מאה פעמים לבין התוצאה שבכולן יצא 6. שתי אלו שוות הסתברות (לכל תוצאה ספציפית), וההבדל הוא רק במיוחדות לגבינו.
כעין זה מבחינים בהלכה בין רוב לחזקה. חזקה אין אדם פורע תוך זמנו היא בעצם סוג של רוב (רוב האנשים לא פורעים בתוך הזמן). מה מייחד אותה מול רוב כמו רוב קונים שוורים לחרישה (ולא לשחיטה)? שבמקרה השני אם אדם קנה שור לשחיטה הוא שייך למיעוט אבל אין בזה שום דבר מוקשה. מה שקרה לא טעו ןהסבר. יש מיעוט אנשים שקונים לשחיטה. המספר שלהם קטן אבל זו תופעה נורמלית שלא דורשת הסבר. לעומת זאת, אדם שפרע בתוך הזמן עשה משהו מוקשה שטעון הסבר. לכן טענתו שפרע בתוך הזמן לא מתקבלת והיא מוציאה ממון גם לשיטת שמואל שנפסקה להלכה שרוב לא מוציא ממון. שמואל דיבר על רוב כמו רוב קונים שוורים לחרישה. יש כמובן עוד לפלפל הרבה בזה, ואכ”מ.

ק הגיב לפני 8 חודשים

אני לא מבין את השאלה,
הרי תוכל לטעון שעד כמה שיש אלוהים הסיכוי שהוא ברא עולם ויעשה מעמד הוא 1.
למה אתה מניח לא ככה?

סיני ועוקר הגיב לפני 8 חודשים

בהשוואה בין רוב לחזקה, מהי בעצם הסיבה להבדל?
האם ההבדל הוא ש”חזקה” היא רוב שאנו מניחים שיש בו היגיון, ולכן חריגה ממנו זוקקת ראיה ייחודית, לעומת “רוב” רגיל, שמי שחריג ממנו איננו עושה דבר “משונה”, ולכן לא צריך הסבר?

אני מנסה להבין –
לדבריך התגלות היא אירוע נדיר, אך לא מיוחד? כלומר, למרות שסטטיסטית אין לו הסתברות, הוא אפשרות קיימת בעולם נברא, ולכן די בעדות סבירה עבורו?
איני יודע אם אני מבין עד הסוף את המושגים, אבל דומני שההתגלות היא כן בעלת “מיוחדות לגבינו”. היא מתייחסת למיעוט קטן מתוך מין אחד שמאכלס כוכב אחד מתוך עולם מלא. לצורך העניין, הרי יכולות היו להיות שלל התגלויות שונות, חריגות יותר או פחות בין בעצמתן ובין בתכנן. האם התגלות ספציפית לנו, שסובלת מקשיים נוספים (למה היא לא חוזרת על עצמה כדי לחסוך ספקות, למה היא מכילה תכנים שגויים כמו תוכנה המדעי ותורת השכר-עונש שלה, ועוד…), איננה “מיוחדת”?

ק,
מפני שזה פשוט לא נכון. אם אני מניח שיש אלהים מכח הטיעון הקוסמולוגי, אכן הסיכוי שהוא ברא עולם הוא 1. אבל הסיכוי שהוא יעשה מעמד לא מוגדר, ומבחינתנו הוא 0 או קרוב לזה (כי זה אף פעם לא קרה עד כמה שידוע לנו, מלבד פעם אחת שמגדירה את עצמה כמקרה חד־פעמי ונסי, כלומר כזה שלא סביר כלל שיקרה).

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

סיני,
אחזור שוב על מה שכבר כתבתי ואמרתי. בהנחה שיש אלוקים אין שום מניעה שהוא יתגלה. העובדה שהוא לא התגלה הרבה פעמים הופכת את האירוע לנדיר אבל לא לחריג (לא סביר). זו בדיוק הסיבה מדוע הדיון אם יש או אין אלוקים במובן הפילוסופי נוגע גם לשאלה הדתית. כשהגענו למסקנה שיש משהו כזה ההתגלות הופכת מחריגה לנדירה, כלומר שמה שעומד נגדה הופך מחזקה לרוב.

ק הגיב לפני 8 חודשים

Sinai
אם זה לא מוגדר אז למה אתה מניח מראש שמדובר בסיכוי 0. אולי תניח שמדובר בסיכוי חצי …

לרב,
האם הרב מסכים להסבר שנתתי לו קודם?

סיני ועוקר הגיב לפני 8 חודשים

לרב,
תודה רבה, חושב שהבנתי. אפשר שכבר אין לנו “חזקה אין אלוה מתגלה” אלא רק “רוב”, אבל עדיין יש לנו “חזקה מדווחי התגלויות הם שקרנים/הוזים” (דומני שאפשר לטעון שיש חזקה כזו בביטחון די מלא). זו אכן חזקה חלשה יותר, ולכן באמת כדי להפקיע אותה צריך ראיות חזקות פחות, אבל עדיין נראה לי שיש עדיפות להסבר אלטרנטיבי להתגלות, כל שהוא סביר.

ק,
אני לא מכיר תיעודים אמינים של התגלויות (למעט זו שלנו, וגם בה יש לי הרבה ספקות). לאירוע שלא קרה אף פעם, והוא לא חלק ממרחב ההסתברויות הרגיל, דומני שהגיוני לתת הסתברות 0.
גם אם ההתגלות שלנו אמיתית, היא גופה מעידה על עצמה שהיא חריגה מוחלטת מסדרו של עולם, ושלא הייתה ולא תהיה כמוה לעולם, שזה אומר “ההסתברות 0, אבל אלהים עשה נס”.

ק הגיב לפני 8 חודשים

למה אתה כל כך בטוח שלא יכול להיות שבירה של חוקי הטבע? או בנכונות האינדוקציה שלנו ב100%. נשמע שאתה ממש מגזים. ובפרט שפה אתה מדבר על גורם אחר שבהינתן לכך שיש אלוהים לא מופקע שתהיה התגלות.
או בראיות בנוסח שאני אוהב (והמציא?) עצם זה שאתה באתר זה סימן שכנראה ההתגלות נכונה. כי עד כמה שאין אלוהים ואין דת נכונה ההסתברות שנשקיע ונחשוב על כך היא די נמוכה אפריורית.

ובכלל כיצד אתה מסביר את התקדמות המדע?

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

ק, לא הבנתי את ההסבר שלך ולכן איני יכול לומר אם אני מסכים.

השאר תגובה