נדר

עמיר שאל לפני 2 שנים

אדם שנכשל בעוון פגם הברית פעם אחר פעם.
הוא נדר ש40 יום הוא לא יעשה את זה למרות שהוא ידע שיהיה לו קשה. ועכשיו מאוד קשה לו. האם הנדר שלו הוא אסור מהתורה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אלו נדרי (בעצם שבועות) זירוזין לקיים מצווה (או לא לעבור עבירה), ולכן השאלה אינה רלוונטית. גם אם הנדר לא חל, האיסור עצמו בעינו עומד. אז למאי נפ"מ?
לשאלתך, האם קושי הוא פתח להתרת נדר, אני חושב שלפחות במקרה זה – לא. תיארת שאותו אדם ידע מראש שזה קשה, כלומר לא התחדש לו כעת משהו שלא ידע בעת שנדר, ולכן אין כאן פתח (אלא אולי חרטה בלבד. וגם בחרטה יש לדון מה מועיל להתחרט על הנדר, שהרי יש כאן איסור גם בלי הנדר. לכן בפשטות גם חרטה של ממש אין כאן).
אמנם כל זה תלוי בשאלה של שבועה שנאמרת בלשון נדר, שהרי במהות מדובר כאן על שבועה ולא על נדר (הוא אוסר על עצמו פעולה ולא חפץ), ואני מניח שהוא לא נשבע בשם. יתר על כן, זוהי שבועה לקיים מצווה, ושבועה כזאת לא חלה (נדר חל על מצווה ולא שבועה. נדרים טז). ראה נדרים ח ע"א ושו"ע יו"ד סי' רג ס"ו לגבי שבועת זירוז. כתוב שמותר לו להישבע (כלומר שזו לא שבועת שווא), אבל לא ברור מה המעמד של השבועה הזאת (האם יש איסור "לא יחל דברו" על הפרתה. בפשטות לא).

סיגל הגיב לפני 2 שנים

בעניין נדרים,או שבועה. בעת ויכוח בן בעל לאישתו לפני הדלקת נרות, האישה בהיסח הדעת ובסערת רוחות אמרה לבעלה אני לא עושה את החג עם המשפחה שלך, בנרות האלה שאני מדליקה…, לאחר יום לאחר המעשה הריב כבר נשכח והאישה אינה יודעת מה לעשות, האם תוכל לעשות את החג הקרוב עם משפחתו של בעלה?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

עקרונית צריכה ללכת לחכם ולעשות התרת נדרים.
אבל מסברא נראה שהבעל עצמו יכול להפר לה, מפני שזה לא היפר ביום שומעו היה כנראה מפני שלא ידע שבידו להפר. ראי כאן:
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3802328,00.html
בעת שייוודע לו שהוא יכול להפר, שיקפיד להפר את הנדר/שבועה מיד, שכן הפרה זה רק ביום שומעו אחרת כבר אינו יכול להפר ויש ללכת לחכם.

השאר תגובה

Back to top button